Formål og verdier

Bilde 4

Misjon skjer gjennom ord, handling og nærvær – i Jesu navn!
HimalPartners formål er i henhold til våre vedtekter, "gjennom ord og tjeneste å bringe evangeliet til tibetanere, nepalere og andre folk i landene rundt Himalaya.” Vi ber om at Gud vil velsigne vårt diakonale arbeid som har til hensikt å vise Jesu kjærlighet uforbeholdent som en del av Hans misjon til verden. Vi har konkret erfart at Gud og Guds Ånd virker gjennom at vi primært er redskap for Guds kjærlighet. Samtidig utfordres vi på frimodighet. Bønn, sårbarhet og avhengighet til Gud, skal prege oss.

HimalPartners verdier er,
slik de også fremkommer i vår strategi:
Nær – Ha nærhet til Gud, til mennesker, til den lokale kulturen og til givere og støttespillere. Nærheten gjennom utsendingene våre er viktige for å formidle støtte, faglighet og tro - og kommunisere til hjem til Norge.
Nyskapende – Gjennom nærhet kunne avdekke satsningsområder som utfordrer til nyskapende virksomhet.
Nøktern – Vise nøkternhet i all forvaltning, uten å utnytte våre lønnede og frivillige medarbeidere. Være nøkterne i vår støtte til partnere ute for å redusere deres avhengighet. Bruke faglig frivillighet og være nøkterne i bruk av eksterne konsulenter.
Respektfull – Vise respekt og tillit til hverandre slik at det skapes en raus, men tydelig organisasjonskultur internt og eksternt. Vise respekt for alle mennesker, uavhengig av tro og stilling i samfunnet, vise respekt for natur og miljø og respekt for den lokale kulturen.
Kvalitetsbevisst – Sørge for faglig og systemisk kvalitet og høy integritet i alt vårt samarbeid uten å falle i grøften av overdreven kontrollbehov.