Opptatt av barn og familier

Malati Pandey (Rai) kommer til Norge i mars. Hun vil delta på inspirasjonssamlingen i Høland den 12. og 13. mars. Deretter vil hun besøke en del steder rundt Oslo og i bergensområdet.

Malati har to barn i skolealder og bor i Katmandu. Hun er leder i Educational Horizon Nepal, som arbeider med å gi førskolebarn en bedre skolehverdag, i partnerskap med HimalPartner. Hun elsker å være sammen med barn og har selv bakgrunn som lærer og søndagsskolelærer.

Fra indisk, ikke-kristen bakgrunn
Malati vokste opp i Sikkim, India, i en ikke-kristen Rai-familie, men har bodd i Nepal siden hun giftet seg i 2003. Hun ble en kristen da hun var 18 og har master i zoologi. Før hun gikk inn i utviklingsvirksomhet, var hun lærer i naturfag.

Barn og familie
De siste seks årene har hun arbeidet med å gjøre skolehverdagen bedre for førskolebarn og deres lærere.
– Jeg følte meg egentlig mer komfortable med tenåringer, men da jeg begynte å arbeide på Early Childhood Education Center, ble jeg fasinert av å arbeide med mindre barn også. Og når jeg som mor underviser om barns utvikling og læring, om det å være foreldre og om barns rettigheter, blir det mer og mer klart for meg at dette trenger alle i samfunnet å vite noe om.
Nå er det å skape læringsarenda for barn og familie blitt maktpåliggende for meg.

Søndagsskolelærer
I kirken har hun vært søndagsskolelærer for tenåringer i åtte år, men også i kirkens ungdomsgruppe, der hun underviser i mange forskjellige tema, alt fra musikk til traumeforbygging.
– Min visjon for Nepal er en nasjon uten konflikt og fattigdom, der alle får mulighet til utdanning og der glade og sunne mennesker lever I harmoni med hverandre.