Reformasjonsjubileet i Bergen, 7. mars

rEFORMASJON Bergen

Velkommen til folkemøte på Litteraturhuset i Bergen i forbindelse med reformasjonsjubileet, 7. mars kl. 19 – 21.

«Reformasjonen – en vellykket eksportvare?»
For 500 år siden opponerte Martin Luther mot det bestående presteskapet i Tyskland. Bibelen skulle være tilgjengelig for alle. Reformasjonen og denne protestantiske arven preget også Hans Nielsen Hauge i Norge 250 år senere. Også han var i opposisjon til presteskapets definisjonsmakt, og hadde et kall om å styrke menigmann gjennom åndelig, sosial og økonomisk myndiggjøring. Historikere kan vise til hvordan denne likhetstenkning har formet norsk velferdssamfunn.
Tilsvarende effekt hadde også misjon internasjonalt. Robert Woodberry har revolusjonerende funn om hvordan dette har preget samfunn i verden.

Bidragsytere bl.a.:
– Robert Woodberry, Institute for Studies of Religion, Baylor University, Waco, USA
– Heidi Westborg Steel, generalsekretær HimalPartner
– Magne Supphellen, professor i merkevarebygging NHH og NLA Høgskolen/ Hauge School of Management
– Oddvar Johan Jensen, professor i kirke- og teologihistorie, NLA Høgskolen

Det arrangers også en konferanse på Universitetet i Bergen samme dag kl. 10 – 16.
Tema: «Reformasjonen – en forutsetning for demokrati og velferd?»
Med Robert Woodberry og mange fler.
Se: www.reformasjonsbyen.no PLAKAT HER

Arr.: HimalPartner, Digni, Samarbeid Menighet og Misjon (SMM), Bjørgvin bispedømme, NLA Høgskolen