Respekt – å se igjen

Generalsekretæren har ordet:  Respekt er en av HimalPartners fem verdier. Jeg er blitt så glad i det ordet. Det latinske ordet «respectare» betyr å «se igjen». Istedenfor å dømme etter førsteinntrykket, utfordres vi til å se vårt medmenneske – igjen og igjen.

Respekt er å forsøke å lytte og forstå den andres ståsted, holdninger og meninger.

Det er ingenting som godt samarbeid, – når tanker og idéer brytes og noe nytt og bedre blir skapt eller står side om side og gjør et konkret arbeid sammen. Så kan samarbeid også være krevende. Folk tråkker oss på tærne, lytter ikke, pynter på sannheten og gjør oss utrygge. Noen kommer vi helt fantastisk godt overens med, mens med andre butter kommunikasjonen mer imot.

Rykter om krangel ville de ikke være bekjent av
Våre partnere i Nepal fikk nylig vite at det gikk rykter – helt til Verdens Helseorganisasjons hovedkontor i Geneve – om at de som jobbet med mental helse i Nepal, kranglet. Et slikt rykte ville de ikke være bekjent av. Nå rydder de i egne holdninger og forsøker å skape gode arenaer for samarbeid. Spennende og imponerende!

Se hvor de elsker hverandre
Tertullian (født ca. år 160), en av de fremste kristne veilederne etter apostlenes død, skriver at en viktig årsak til kirkens vekst i hans tid var de kristnes innbyrdes kjærlighet. Hedningene sa om de kristne: ”Se hvor de elsker hverandre!”. Både Jesus og apostlene oppfordret oss som kristne til å være eksempler. Partnerne i Nepal tar denne utfordringen.

Samarbeid er en utfordring
Samarbeid er en utfordring. Det styrer hva vi sier og ikke minst hvordan vi sier det. Selv om jeg forsøker å skjule hva jeg egentlig tenker, så pipler det dessverre frem. Vi må derfor jobbe med våre holdninger, tørre å si ifra når vi reagerer på noe og ikke minst «se igjen». I respekt må vi se forbi våre fordommer og se hverandre slik Gud ser den enkelte.

Strategiarbeid, – bli med!
Nå blir det mye viktig strategiarbeid i HimalPartner framover. Vi skal peke ut retningen for arbeidet i perioden 2018 – 2022. Jeg ønsker meg en prosess der alle stemmer både blir brukt og hørt og at det som skapes i fellesskap blir velsignet av Gud. Vi ønsker stort engasjement.

Velkommen – til å gå veien videre i åpenhet og respekt og til Guds ære!

Heidi Westborg Steel
Generalsekretær