Ringer i vann

I Rukkum i Nepal har de et psykisk helsetilbud i sin spede begynnelse. Helsearbeiderne på lokale helseposter i fem distrikter (fylker) får opplæring i å kjenne igjen og tilby enkel behandling for angst, depresjon og psykose. Her finner du «Female Community Health Volunteers».

Gruppen består av kvinner som arbeider frivillig i lokalsamfunnet innen helse. Kvinnen utstråler stolthet, trygghet og erfaring – de fleste har hatt denne posisjonen i over 20 år.

Uniformen er blå med ringer nederst. Ringene symboliserer at deres virksomhet sprer seg som ringer i vann.

Dette er et prosjekt i regi av United Mission to Nepal.