Roji Shakya: Takknemlighet

rojee-didi_liteRoji Shakya er barnepleier som har fått foreldreveiledningskurs et ICDP i Nepal gjennom ECEC.
https://youtu.be/2dEkEfxnHC4