Samhold i mangfold, eller… ?

Bilde 1 ill Fred og forsoning

Nepal er et mangfoldig samfunn der ulike etniske grupper, kaster, kulturer og religioner lever sammen, – men samholdet utfordres stadig. Med støtte fra HimalPartner har UMN gjennomført et integrert fredsbyggingsprosjekt i tre distrikt i Nepal, med fokus på tilgivelse og forsoning. Illustrasjonsfoto fra et kurs om fred og forsoningsarbeid: Silje Yun Eng.

Tekst: Elisha Shrestha og Ragnhild Skeie

Nepalerne kaller stolt landet sitt en vakker hage der ulike etniske grupper, kaster, kulturer og religioner lever sammen. Folketellingen fra 2011 viser at det fins ca 125 etniske grupper med 123 ulike språk i Nepal. En slik mosaikk av etnisitet og kultur gjør landet enda mer vakkert, men på samme tid også mer komplekst. Nepalsk lovgivning forbyr diskriminering på grunn av språk, etnisitet og religion, og garanterer lik behandling av alle. Likevel, utfordringer og mangler viser seg når disse lovene skal praktiseres. Av og til resulterer det i konflikter i samfunnet, og den vakre tanken om «samhold i mangfold» blir ødelagt.

Antall politiske partier øker
Etter den ti år lange borgerkrigen som varte fram til 2006, har det vært en økning av politiske partier og interessegrupper basert på etniske, religiøse og kaste-relaterte skillelinjer i Nepal. Dette har i stor grad påvirket befolkningen negativt, og de siste årene har det vært flere tilfeller av vold mellom ulike religiøse og etniske grupper der både bomber og andre våpen, er tatt i bruk.

Mord, drap, voldtekter og husbrann
Side 7 Sak 1 Bilde 2 Tej GaireUnited Mission to Nepal (UMN) er involvert i fredsbyggende aktiviteter i tre distrikt i Nepal. Tej Gaire (bildet), UMNs fredsarbeider i Rupandehi, minnes den katastrofale situasjonen som oppsto i Kapilbastu i 2008.
– En muslimsk leder, Mohit Khan, ble drept av ukjente gjerningsmenn. Ulike etniske grupper beskyldte hverandre for mordet. Hendelsen skapte en veldig vanskelig situasjon i landsbyen Pathardaiya. Konflikten gjorde at madhesiene (lavlandsfolk) og pahadiene (fjellfolk) slåss mot hverandre, naboer drepte hverandre, kvinner ble voldtatt og hus brent, forteller Tej opprørt.
Ifølge Tej ville situasjonen vært enda verre om ikke UMN, støttet av partneren Lumbini Christian Society, hadde engasjert seg med fredsprosjekt i landsbyen.

Integrert fredsbyggingsprosjekt
UMN, med støtte fra HimalPartner, har gjennomført et integrert fredsbyggingsprosjekt i tre distrikt i Nepal, der fokus har vært tilgivelse og forsoning. Prosjektet har bidratt til mer rettferdige og fredelige samfunn gjennom å redusere vold og bygge sosial harmoni. I splittede og konfliktfylte områder ble det opprettet blandede grupper og undervist i konflikthåndtering og forsoning. Dette har forbedret relasjoner og bidratt til fredeligere lokalsamfunn generelt.

176 meglere og 721 saker
UMN har lært opp 176 meglere som involverer seg i konfliktløsning lokalt. 721 saker er blitt løst i løpet av de fem årene prosjektet har vart. Spesielt har dette vært positivt for de fattige og marginaliserte. Av de 81 løste sakene i 2015 var 60 saker relatert til daliter (kasteløse), madhesier og etniske grupper med relativt lav samfunnsøkonomisk utvikling.
I prosjektområdene er meglingstjenesten anerkjent og verdsatt som en lokal konflikthåndterings-metode. I 2015 ble 7 saker henvist til meglingssenteret fra det lokale politikontoret.

Blandet gruppe fant løsningen
Tej Gaire viser til hendelsen i Kapilbastu i 2008.
– Ved hjelp av UMNs fredsprosjekt, ble det dannet en blandet gruppe fra de to lokalsamfunnene. Sammen fant vi fram til årsakene til problemene i området. Ved å sitte sammen, ble det skapt relasjoner, og vi klarte å løse problemene i fellesskap. Før dette prosjektet var vi knapt på talefot med hverandre, sier Tej. Opplæring i fredsbygging, styrking av kvinner og bevisstgjøring av lokalsamfunnet, ble vektlagt.

Religionsdialog
I prosjektet arbeides det også med religionsdialog. Dialogforumet «Interfaith Network» jobber med saker som ulike religiøse grupper måtte ønske å ta opp. Nettverk er opprettet i to områder der UMN arbeider, Sunsari og Rupandehi. I september 2015 gjennomførte nettverket religionsdialog fire steder i landet for å komme med innspill om tilrettelegging for en sekulær stat ut fra den nye grunnloven.