Sammen mot fattigdom

Blir man enke for tidlig i Rukum, kan det føre til et liv i fattigdom. Lokale partnere etablerte derfor kvinnegrupper bestående av enker for at alle skulle hjelpe hverandre.

Det er ikke lett å være enke i Rukum. Foto: United Mission to Nepal (UMN)

Livet som fattig er vanskelig. Ekstra vanskelig er det når man står alene i det. Derfor kan det å etablere selvhjelpsbeidsgrupper være en god løsning på veien ut av fattigdom. Ved hjelp av selvhjelpsgruppene vil man gjennom fellesskapet og den gjensidige dialogen komme fram til løsninger som gagner alle. Christian Society Development Corporation (CSDC) startet selvhjelpsgruppene da antall enker økte grunnet borgerkrig.

Mistet menn i borgerkrig

I 1998 var Rukumområdet arnested for en rekke voldelige hendelser i forbindelse med borgerkrigen i Nepal. Krigen skulle vare i 14 år. Felles for kvinnene som deltar i gruppene er at de alle mistet sin mann i krigen. Dette fikk store konsekvenser.

Stigma og ekskludering

Å bli enke i dette området er nemlig forbundet med stigma. Kvinnene og deres barn etterlates til et liv i fattigdom. Noen tror det hviler en slags forbannelse over enken. Overtro preger holdningene til de som bor i hennes nærhet. Mange tror de får en dårlig dag hvis en enkes ansikt viser seg for dem om morgenen.

Sterkere sammen

Takket være selvhjelpsgruppene har kvinnene funnet flere gode løsninger sammen. De støtter hverandre i en vanskelig tilværelse da de alle ufortjent har blitt påført en skam over å miste mannen sin for tidlige. I sorgen over å miste noen kan dette legge sten til byrden. I gruppene får de ikke bare hjelp til bedre økonomi, men også til å takle situasjonen de står i følelsesmessig.

Kvinnegruppe jobber for fred og mot fattigdom. De er alle enker. Foto: United Mission to Nepal (UMN)