Situasjonen for utsendingene

Generalsekretæren ønsker i samråd med Landsstyrets leder å gi oppdatert informasjon om HimalPartners utsendinger, da begge landene som våre utsendinger bor i, er rammet av coronaviruset.

Bilde fra Kathmandu 20.03.2020

Det er holdt løpende kontakt med alle fire, og vi har innhentet råd og anbefalinger fra den norske ambassade i Nepal og fra United Mission to Nepal (UMN), som er en svært erfaren organisasjon fra tidligere krisesituasjoner. Ambassaden i Kathmandu (Nepal) har anbefalt alle nordmenn å reise hjem. Beskjeden har vært litt mer uklar når det gjelder nordmenn som arbeider i landet.

For familien bosatt i Thailand kom det til en tidlig avklaring at de blir værende. Hele familien er nå samlet der. De er trygge og i god behold. Vi støtter derfor familiens ønske om å holde seg i ro i Thailand.

I direkte kontakt mellom utsendingene i Nepal og Landsstyrets arbeidsutvalg konkluderte en med at de inntil videre blir værende i Kathmandu, men at de følges jevnlig opp. Vi vektlegger en åpen og ærlig kommunikasjon med dem om de ulike scenario som kan oppstå. En mulighet var å be dem komme hjem, en annen var at det samlet sett er klokere at de blir værende. Paret hadde selv et ønske om å bli værende. Generalsekretær Joel Hafvenstein i UMN har også vært klar på at reisevei også er smittevei, og vi har også vurdert om det utgjør en større risiko å reise hjem enn å bli værende i Kathmandu.

Vi har også drøftet faren ved at de drar med seg smitte til områder i Nepal med dårligere utbygd infrastruktur og helsevesen enn i Kathmandu. Det er derfor tatt en avgjørelse på at paret blir værende i Kathmandu helt til smittefaren er over.

Våre utsendinger trenger forbønn og ellers støtte og kontakt som er mulig i disse dager.

Coronakrisen har allerede nå ført til inntektstap og flere utgifter for organisasjonen, så vi håper alle våre frivillige kan være med og støtte oss i en vanskelig tid.

Bli følgesvenn og gjør en forskjell!