Skaper bærekraftig utvikling

Tsultrim_lite

Tsultrim Dargye er lege, med utdanning tradisjonell tibetansk legepraksis. Han er fra Yushu på den tibetanske høysletta i Kina. Tsultrim arbeidet i vestlige organisasjoner, men opplevde livssituasjonen til sine landsmenn som en utfordring. Han ville starte noe som kunne gi de nomadiske jordbruksfolkene på den tibetanske høysletta en framtid.

Tekst: Randal Frivold og Terje Holmedahl
Fotos: Jim Lindquist

Utfordrende urbanisering
Det å flytte nomadene på høysletta til landsbyer og byer har skapt stor arbeidsledighet og dårlig sosial tilpasning. Tsultrim og organisasjonen han leder, Kunpen Vocational Training Center, har arbeidet i flere år for å gi folk en yrkesrettet opplæring innenfor håndverk, mekaniske og tekniske fag og innenfor turisme. Kinesiske myndigheter har gjort økoturisme til satsingsområde på den tibetanske høysletta.

Kvinne med tein«Kan tibetanerne hjelpe seg selv?»
I juli 2012 møtte Tsultrim Mangxie, en kvinne fra det sørlige Kina som drev et ungdomsherberge for tibetansk ungdom i Qinghai. Disse to hadde sammenfallende visjoner; «hvordan kan vi bidra til at flere tibetanere kan hjelpe seg selv?»
Mangxie hadde lært seg hekling som ung, men det var ikke noe marked for slikt. I 2003 flyttet hun opp på høysletta og bodde i et telt av svart yak-ull. Hun husker godt første gang hun så en eldre tibetansk kvinne spinne tråd av yakull med en hånd-ten. Straks forsto hun at dette var det hun skulle bruke livet til å skape noe godt ut av.

«Cyak Handicraft»
Det første heklekurset ble holdt i Qinghai i august 2014. Et par måneder senere hadde de to gründerne etablert og registrert en kulturbedrift med hensikt å gi flere tibetanske kvinner et bedre livsgrunnlag og utvikling av entreprenørskap. En annen hensikt var å ta vare på og videreføre den tibetanske kulturen. Samtidig fikk de registrert varemerket “Cyak Handicraft”, for håndverksprodukter fra den tibetanske høysletta. Nå lages det både vevde, strikkede og hekla produkter av yak-ull, som markedsføres mange steder i Kina under varemerket «Cyak Handicraft».
 

Kvinner
Modeller

 
Myndighetene har snudd
De fleste nomadene bor i sine vinterhus på høysletta og flytter rundt I telt om vinteren. Noen flytter til byen, men de fleste ønsker å opprettholde dette tradisjonelle livet.
Myndighetene startet i 2006 å forsøke å få flyttet nomadene til byene, men dette var ingen stor suksess. De innså at det å ta nomadene med sine kvegflokker vekk fra den tibetanske høysletta skapte økologiske problemer de ikke hadde forutsett. Derfor er nå offisiell politikk at nomadene oppfordres til å bli på høysletta og fortsette sitt tradisjonsrike liv.
Husdyrhold er hovedinntektskilden for nomadene, men både yak og sau selges for billig. Det er mellommennene som gjør store penger, ikke nomadene, som jo eier ressursene.

Yak_formMå utnytte ressursene
Tsultrim Dargye er opptatt av at folk må se de ressursene de har og forsøke å utnytte disse. Den som holder yak, dette store kveget i Himalaya, får melk, ost og «yak-skitt» i rikt monn. De må se hvordan det de har kan bli fraktet til markedet og omsatt.
– For eksempel i Sichuan, – et tibetansk område i Kina, er en venn av meg opptatt med å hjelpe nomadene, sier Tsultrim. Han får solgt yak-melken til Beijing, der det lages organisk yak-yoghurt, som selges i små bokser for 30 kroner. Bonden får 15 kroner for en halv liter. Her kombineres det å skape en god inntekt med å promotere et typisk tibetansk produkt.

BilverkstedI løpet av de siste fem årene har ca 200 mennesker fått opplæring eller på annen måte fått direkte nytte av prosjektet som Tsultrim Dargya leder.
Et eksempel:
I Yushu er det et bilverksted. Det begynte med at eieren fikk yrkesopplæring i å reparere biler. Umiddelbart etterpå startet han sin egen bedrift og det går veldig bra.
Han er en svært motivert mann som jobber hardt. Det er avgjørende forutsetninger for å lykkes.
Egentlig er det tankesettet og holdninger til folk som er den største utfordringen deres. Hvis folk ikke tror de kan noe eller kan få til noe, så lykkes de ikke.

Gi med webgiver: