Slik hjelper du en med selvmordstanker

Vi konsentrerer oss særlig om mental helse i HimalPartner. Den 10. september var det den internasjonale dagen for forebygging av selvmord. I Nepal er selvmordsraten urovekkende høy, og Covid-19 har gjort situasjonen verre. Allerede før pandemien var selvmord den vanligste dødsårsaken blant kvinner i fruktbar alder.

Tekst: Tor Kristian Birkeland, Generalsekretær i HimalPartner

Hva kan man gjøre for å forebygge selvmord? Problematikken oppleves svært vanskelig av alle, og det er ikke opplagt hvordan man skal forholde seg til folk som ser ut til å ha det vondt og vanskelig i livet. Det finnes grader av depresjon, og hvis man har det litt tøft selv, kan livsanskuelsen til folk som har det enda tøffere, virke rimelig. Hva skal man si? Hva skal man gjøre?

En av våre lokale partnerorganisasjoner i Nepal jobber aktivt med å hjelpe mennesker som sliter med mentale lidelser. En del av dette arbeidet dreier seg om å spre kunnskap om hvordan man kan forebygge selvmord. De gir folk fem konkrete steg de kan ta for å gi folk mental førstehjelp. Stegene er hentet fra amerikansk forskning og selvmordsforebygging:

1. Spør. Hvis du spør noen om de har selvmordstanker, kommuniserer du at du er åpen for å snakke om det på en støttende måte uten å være dømmende.

2. Sørg for trygghet. Dersom det viser seg at personen har vært innom tanken på selvmord, bør du prøve å se til at han eller hun er trygg her og nå.

3. Vær der. Dette kan handle om å være der fysisk hvis det er mulig, eller snakke med vedkommende på telefon når du har anledning. Vis støtte og at du er der.

4. Hjelp dem til hjelp. Sett dem i kontakt med noen du vet kan hjelpe, for eksempel hjelpetelefoner som Kirkens SOS (22 40 00 40) eller Mental Helses Hjelpetelefon (116 123).

5. Følg opp. Etter at du først har blitt kjent med at personen har opplevd tanker om selvmord, og etter at du har satt ham eller henne i kontakt med et støtteapparat, er det viktig at du følger opp og hører hvordan det går.

Selvmordsforebygging kan oppleves som vanskelig og komplekst, og på mange måter er det det. Samtidig er det mulig å sette opp en så enkel liste av handlinger du kan gjøre for å hjelpe noen som trenger det. Hvert av punktene er underbygget av forskning. Førstehjelp kan være avgjørende, enten det er fysisk eller psykisk førstehjelp.

Koshish Nepal, vår partner som jobber med selvmordsforebygging