Sprengstoff

Reformasjonen

2017 er jubileumsår for Reformasjonen. Det er 500 år siden Martin Luther i Wittenberg opponerte mot den katolske kirkes praksis. Kirken skapte avstand mellom Gud og mennesker. Bergen er naturlig nok offisiell reformasjonsby i Norge, med folkefest 3.-7. mars.

Heidi Westborg Steel er en av flere skribenter i Dagens spalte «I fokus». Dette sto i Dagen den 31. januar.

Det vil være mange arrangement og vinklinger om betydningen av reformasjonen. Den norske Kirke har valgt temaet «Nåde», dette ene ordet som skiller kristendommen fra alle andre religioner. Nåden ble gitt oss da Jesus døde på korset og befridde oss fra vår hang til synd.

«Først meg selv…»
Synd er ikke bare konkrete handlinger, som det er lett å ta avstand fra. Den ultimate synd kan folkelig uttrykkes slik: «Først meg selv og så meg selv og så min neste, hvis det tjener til mitt eget beste». Den fører blant annet til konsentrasjon om makt – materiell makt og meningsmakt. Vi lever alle i synd og sikrer oss selv på bekostning av andre. Det er derfor vi alle trenger nåden. Ingen er fritatt. Så kommer det en Martin Luther, som røsker i oss og lar oss forstå litt mer av Guds dype misjon for sin verden.

Hans Nielsen Hauge
En annen som røsket i oss her i Norge var Hans Nielsen Hauge (f. 1771). Han også opponerte mot den bestående meningsmakt; prestene i den da protestantiske kirke. I sin tid var det de som skapte avstand mellom mennesker og Gud. En ny reform måtte til. I fotsporene til Hans Nielsen Hauge finner vi bedehus der legfolket gjenoppdager at de får komme nær Gud. Hauge så også at hvis legfolket skulle frigjøres, måtte de myndiggjøres økonomisk. Han mante til hardt praktisk arbeid som et kall fra Gud. I kjølvannet ble bedrift på bedrift etablert rundt i Norge. Bøkene han skrev er i dag til inspirasjon for moderne næringsliv. Her er fokus på at verdiskapningen ikke bare skal styrke eierens økonomi, men tilhører hele samfunnet. Bøkene er spekket med visdom og sprengstoff, ikke minst at han utfordret kvinner med talent til både å preke og lede bedrifter.

Sammenheng mellom misjon og demokrati
Til Bergen kommer også Robert Woodberry fra USA med nyere sprengstoff. Som historiker og statistiker har han fått publisert en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet American Sociological Review. Der viser han sammenheng mellom misjon og demokrati. Misjonærene brukte trykkekunsten og utdanning for å spre Ordet til vanlige folk. Dette startet demokratiske strømninger i verden.

Farlig – sprengstoff!
Sprengstoff må ikke misbrukes. Det er ikke så enkelt som at hvis bare alle hørte Ordet, så ville verden blitt et bedre sted. Det er ingen tvil om at også vi kristne sikrer oss selv og synder. Som Hauge må vi alle be om åpenbaringer og ledelse slik at vi får visdom til å lytte til Guds misjon for verden – særlig i den tid vi nå lever.