Sterkere sammen mot selvmord!

-Selvmord kan forebygges, sier Matrika Devkota. Sammen med helsearbeidere og representanter fra Helsedepartementet i Nepal, markerte han Verdensdagen for selvmordsforebygging i Kathmandu.

Selvmord er et stort problem i Nepal. Det er selvmord som er den vanligste dødsårsaken til kvinner i alderen 15-49 år. Matrika Devkota fra organisasjonen Koshish etterlyser et større fokus på det omfattende samfunnsproblemet. Målet med aksjonen var å rette fokus på viktige tiltak, samt spre et budskap til folk ute i gatene om å oppsøke hjelp hvis de sliter.

-Selvmord kan forebygges hvis vi fjerner tabuet knyttet til det å ha selvmordstanker, og hvis den som rammes av alvorlig psykisk lidelse blir tatt på alvor og får behandling ved et tidlig tidspunkt, sier han engasjert.

Han jobber blant annet for at myndighetene skal iverksette en 24 timers krisetelefon som skal være til hjelp for de som sliter med selvmordstanker.

Under markeringen fikk aksjonistene mye positiv oppmerksomhet. Flere ble intervjuet av det nasjonale TV-selskapet Avenues Television.

Matrika Devkota fra organisasjonen KOSHISH

Kampanjen fikk medieomtale i det nasjonale TV-selskapet Avenues Television. Målet er å redusere antall selvmord.