Verdiskapning – om stimulering til lokalt entreprenørskap

Verdiskapning 4: Frivillige organisasjoner som stimulatorer til lokalt entreprenørskap

HimalPartner har fått midler fra Digni til et fagutviklingsprosjekt som vi har kalt «Verdiskapning». Begrepet blir ofte brukt om det en bedrift ønsker å skape eller produsere for å få en god økonomisk bunnlinje i regnskapet. Vi vil tenke videre og framhever «verdi» for å lede oppmerksomheten til behovet for en tenkning der bunnlinjen omfatter både det økonomiske, det sosiale og det samfunnsmessige. Vi ønsker å se på hvordan vi som kristne og misjonsorganisasjoner kan være med å bidra til en verdiskapning som i vid forstand viser Guds kjærlighet til mennesker og omsorg for Hans skaperverk.

Vi har delt området «næring og entreprenør» inn i fem temaer. Under vil dere få en smakebit på hvor vi er, hva vi ser og hvor vi tar dette videre.

4 Frivillige organisasjoner som stimulatorer til lokalt entreprenørskap
Den viktigste verdiskapende sektor i utviklingsland er privat, uformell sektor. Samfunn trenger arbeidsplasser, og etablering av en bedrift krever mot og utholdenhet. Bare 2 prosent av befolkningen har det som kreves av risikovilje og vilje til å investere tid og penger. Også i Norge er enmannsforetakene en av de mest produktive sektorene i Norge. Å lære av historien til Hauge er en stor inspirasjon. Partnerlandene har også historier om nasjonale gründere som vi ønsker å finne og bruke.

Vi har utviklet en modell for gründerstøtte i Nepal. Denne skal testes. Vi vil parallelt lære om teori og praksis i entreprenørutvikling generelt, av mikrofinansarbeidet og av erfaringene i Norge fra Hans Nilsen Hauges virke.