Stor grad av egenfinansiering

mental-helse-bilde-4

Digni og NORMES medlemsstatistikk som ble lansert i midten av januar viser at kirker og misjonsorganisasjoner ikke lar statsstøtte bli en sovepute. Illustrasjonsfoto: HimalPartners arkiv

Tekst: Mirjam Hagen, Digni og Terje Holmedahl

Side 18 Sak 1 Bilde 2 DIGNI NORME Medlemsstatistikk_ heftetNorad-direktør Jon Lomøy sa til Bistandsaktuelt i begynnelsen av januar at sivilsamfunnsorganisasjonene er «for avhengige av norsk statlig støtte og at de bør skaffe seg flere økonomiske bein å stå på». Digni og NORMES medlemsstatistikk som lanseres denne uken, viser at det motsatte er tilfelle for deres medlemsorganisasjoner.
– Medlemsorganisasjonene våre har veldig høy grad av egenfinansiering, og samler inn 55 prosent av midlene som brukes på diakonalt arbeid i utlandet, forteller daglig leder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME), Anne Lise Søvde Valle.

60 prosent diakoni
Mens paraplyorganisasjonen NORME jobber med misjon og menighetsbygging, har Digni (tidligere Bistandsnemnda) bistand og diakoni som sitt arbeidsfelt. 17 av de totalt 45 organisasjonene i Digni og NORME er medlem begge steder. Digni forvalter rundt 168 millioner kroner fra Norad årlig. For disse midlene er det et krav om 10 prosents egenfinansiering og at det brukes på diakoni og ikke menighetsbyggende arbeid.
Selv om staten støtter den diakonale delen av misjonsarbeidet, er ikke det blitt en sovepute for misjonsorganisasjonene. I 2015 brukte medlemsorganisasjonene 626 millioner kroner i utlandet. Av disse gikk 40 prosent til menighetsbyggende arbeid, mens 60 prosent gikk til bistand/diakoni. 458 millioner av disse var samlet inn av organisasjonene selv, mens 168 millioner var offentlig støtte. Det betyr at organisasjonene samlet inn 204 millioner kroner selv til diakoni og bistandsarbeid.

– Dette viser at nestekjærlighet og budskapet om å hjelpe de mest sårbare til å få mer verdige liv blir tatt på alvor og satt ut i praksis i kristent arbeid, sier generalsekretær i Digni, Jørn Lemvik. Vi opplever et stort engasjement for dette, både blant Digni og NORMES medlemsorganisasjoner.

Bekreftes av HimalPartners tall
Det er tallene for 2015 som er offentliggjort nå. Jordskjelvkatastrofen i Nepal gjorde at HimalPartners tall i statistikken for 2015 er unormalt høye.
– Plutselig er vi blant de 20 organisasjonene og kirkesamfunnene som har størst gaveinntekter, sier innsamlingsleder Terje Holmedahl. Og når det gjelder forbruk i utlandet økte det fra 4,7 millioner til nesten det tredoble, 12,3 millioner.
– Gaveinntektene til HimalPartner økte med 72 % fra 2014 til 2015, mens offentlig støtte gikk opp med bare 48 %. Det betyr at, i den grad vi kan forholde oss til tallene i et så uvanlig år, bekrefter det at vi ikke lener oss på statsstøtten, men har lyktes med å skape økt engasjement blant folk til å gi mer.