Større enn oss

«Hvilke dører åpner Gud for oss i dag?» Når en misjonsorganisasjon skal tenke strategi, er dette et viktig spørsmål å stille og å forsøke å finne svar på. «Yrkesmisjonen» HimalPartner spør seg om det samme. Alle fotos: Navaraj Adhikari

1.- 2. april hadde HimalPartner invitert til Strategi- og inspirasjonssamling på Fossheim leirsted i Høland. Drøyt 30 personer var aktive i gruppesamtaler og plenum for å komme med innspill til HimalPartners strategi for fireårsperioden fra 2018.

Skal vi pensjonere oss?

Et panel innledet til samtale om HimalPartners misjonsoppdrag

– Misjon blir aldri begrenset av hva jeg tenker om det, sa Reidun Dalseth. Dette er større enn oss.
Vår historie er snart åtti år. Skal vi pensjonere oss? Hvis ikke, må vi ta vare på det oppdraget som vi har og tenke på hvordan vi skal formidle evangeliet i en ny tid?
La oss prøve å finne nye veier og kanskje nye måter å organisere oss på, sa den tidligere kina-utsendingen og minnet om at det er bare menneskelig kontakt som kan formidle evangeliet.

De fattige og marginaliserte
Binod Bashyal er masterstudent på Diakonhjemmet og ble spurt om det er behov for HimalPartner i Nepal framover.

Binod (til h), sammen med Silje og Navaraj

Han ser for seg en tilstedeværelse i mange år enda, siden HimalPartner møter diakonale behov i samfunnet og ber organisasjonen om å konsentrere seg om det de er gode på, ikke spre ressursene for mye.
– Fortsett å løfte de fattige og marginaliserte, var hans tydelige utfordring og bruk entreprenørskap som verktøy i dette arbeidet.
Nepal er erklært å være et sekulært land. I den virkeligheten er religiøs dialog en effektiv måte å hente inn gode verdier og imøtegå mange av problemene i samfunnet.

Hvilke dører åpner Gud?
Mirjam Bergh, en annen markant tidligere utsending spurte om vi kan ha oppnådd det vi ville med misjonsarbeidet i Nepal.
– Vår partner United Mission to Nepal har også spurt: trengs misjon fortsatt i Nepal? – rent bortsett fra at fattigdommen fortsatt er stor og samfunnet er urettferdig. En kirke er blitt født og står selvstendig der i dag. Kallet til Tibet, som har fulgt oss fra begynnelsen, står der. Der må vi ha det samme målet: en levedyktig kirke blant tibetanerne, sa Mirjam og avsluttet med spørsmålet:
«Hvilke dører åpner Gud for oss i dag?»