Sunne barnehoder

I april var generalsekretær Tor Kristian Birkeland og Asia-utsending Randal Frivold på prosjektbesøk i Belbari kommune i Morang-distriktet i sørøst-Nepal. Der hjelper vår partnerorganisasjon Early Childhood Education Centre (ECEC) lokale skoler med å oppgradere skolen og undervisningen for de minste barna.

Tekst og bilder: Randal Frivold og Tor Kristian Birkeland

Snekkere bygger nye hyller til skolene.

ECEC hjelper skolene i Belbari kommune – 31 skoler i alt – på to måter. For det første ved å innrede klasserommene for de minste barna (opp til og med tredje klasse) med komfortabel, hygienisk infrastruktur, og med leker og læringsmateriell tilpasset barnas læringsnivå. For det andre får lærerne opplæring i metoder for undervisning av barn, klasseledelse, instruksjon og vurdering. Det settes fokus på et rikt læringsmiljø for barn og empatiske undervisningsmetoder. To lærere fra hver skole får også ICDP-opplæring. På sikt ønsker man at flere lærere skal få ICDP-opplæring.

En av dagene møtte vi også ordføreren i Belbari. Han hadde vært en sentrale pådriver for dette prosjektet. ECEC setter alltid som kriterium at kommunen selv må stille med midler til deler av oppgraderingen. På den måten sikres det lokale eierskapet til prosjektet.

Alle skoleadministratorer og ansatte som vi møtte var takknemlige og entusiastiske for ECECs støtte til dette prosjektet. Arbeidet deres møter tydelig et følt behov i samfunnet.

HER KAN DU STØTTE SKOLENE