Teamarbeiderne Ellen og Calle

ellen-og-calle

– Vi drar til Nepal for å jobbe side om side med nasjonale kolleger for å skape noe som skal være holdbart i Nepal, sier Ellen og Calle Wahlström. Det er et land med store behov og vi tror at vi med våre erfaringer kan være med og hjelpe.

Ellen (34) og Carl Anton – Calle (35) Wahlström, bosatt i Gøteborg, er antatt som utsendinger for HimalPartner til Nepal. Ellen, vokst opp på Valderøya, er utdannet ergoterapeut. Calle med oppvekst i Sverige, Thailand og Nepal er geofysiker og geolog.

– Mitt livs opplevelse
Foreløpig er det litt uklart, men det blir forhåpentligvis utreise for ekteparet etter nyttår. Nøyaktig hva de skal gjøre er heller ikke klart enda.
Ellens møte med Nepal var i 2001, da hun som student på Gå ut Senteret, Normisjons bibelskole i Hurdal hadde sin praksis på «Håpets senter», dagsenteret for funksjonshemmede barn i Kathmandu.
– Det ble mitt livs opplevelse på flere måter, sier hun. Jeg elsket å bo der, elsket menneskene, atmosfæren, maten, naturen. Og da tiden kom for å velge utdannelse, valgte jeg et yrke som jeg håpet kunne bli nyttig om jeg en gang skulle få reise tilbake å jobbe i Nepal. Jeg ble ergoterapeut og har jobbet som dette i flere år i Gøteborg.
Hun også engasjert i arbeid med flyktninger og var en periode ansatt som integreringskoordinator i menigheten de tilhører. Nå jobber hun på et hjem for mindreårige asylsøkere, med 18 ungdommer mellom 15 og 18 år.
– De kommer fra forskjellige krigs- og katastroferammede land i verden og min oppgave er å bistå dem i kampen for å bygge seg et liv i Sverige. Det kan være en nyttig erfaring å måtte se sin egen kultur fra utsiden iblant, sier Ellen.
– For meg er det viktig å være i sammenhenger der jeg får komme nær mennesker, å dele glede og sorg og lære av hverandre. Mitt liv får mening når jeg lever slik jeg tror Jesus vil og får være hans hender og føtter. Det er slik jeg tror at andre mennesker kan lære å kjenne Jesus.

Forsker på isbreer og klimaforandringer
Calle forteller om en oppvekst på landsbygda i Sverige i en familie og forsamling der misjon var viktig.
– Mine foreldre var i en kort periode internatforeldre og lærere på Den svenske skolen i Hua Hin i Thailand. Der gikk jeg mitt første år på skolen. Etter ti år i Sverige, flyttet foreldrene mine til Nepal for å jobbe med United Mission to Nepal (UMN). Senere ble han ettåring på Den norske skolen i Kathmandu.
– Nepal satte seg dypt, og etter året i Nepal vokste lengselen etter å komme tilbake dit.

Calle har mangfoldige interesserer og studerte litt forskjellig, blant annet lingvistikk og teologi før han ved en tilfeldighet, som han sier, tok et kurs i geologi og falt for faget. Han fortsatte med en master i glasiologi ved Stockholms universitet. Hele tiden har tanken på muligheten for å kunne jobbe i Nepal, vært der.
Han har jobbet mye med forskning på isbreer og klimaforandringer både i Sverige og Norge og arbeider nå i et konsulentfirma som geofysiker. Mye kan være nyttig med tanke på et liv i Nepal. Han kartlegger og måler jordforhold, leter etter nye drikkevannskilder, besiktiger brofundament eller undersøker hvor dypt leiren går før en tunnel skal bygges.

Kalt til å følge Jesus
ellen-og-calle2Helt siden de begge var i Nepal for femten år siden har de fulgt med på HimalPartners arbeid.
– Det at det finnes så mye historie og erfaring fra Himalaya, er en enorm styrke for HimalPartner, sier de. Vi tror at vi som kristne er kalt til å følge Jesus, at vi i ord og handling skal dele det vi har fått, og vi tror Gud vil at vi skal videreføre den tradisjon som HimalPartner står i i Nepal.

For Ellen og Calle er det å være ute i naturen en måte å få avbrekk i hverdagen på, en plass å ha det gøy og å hente energi. Å være ute gir muligheter for å se ting i perspektiv, og er for oss også et sted der vi ber og takker Gud for alt han gir oss.

Vil ta i et tak
– Foreløpig er det mye uklart mht oppgaver etc. i Nepal, men hva ser dere for dere?
– Vi har begge utdannelse og yrker der teori og praksis går hånd i hånd. Vi er vant til å løse problemer og planlegge neste skritt framover. Vi har stor fleksibilitet og kjenner oss hjemme i sammenhenger som ikke er typiske skandinaviske. Vi er begge klare for å ta i et tak der det er behov, men er samtidig klar over at vi ikke skal til Nepal for å ta over noens oppgaver. Vi kommer til Nepal for å jobbe side om side med nasjonale kolleger for å skape noe som skal være holdbart i Nepal. Det er et land med store behov og vi tror at vi med våre erfaringer kan være med og hjelpe.

Som geolog/geofysiker jobber Calle med å samle informasjon om jordforhold, om tilgangen på vann, samt kartlegge og overvåke risiko-områder. Da er veien kort til å anvende dette for å lære bort hvordan man går til verks for å minimere problemer og risiko.
– Som ergoterapeut vil jeg kunne jobbe med ting som fysiske funksjonshinder, hjelpemiddel og rehabilitering, sier Ellen, som også er helt åpen for å bidra på andre områder der hennes erfaring kan komme til nytte.
– Jeg liker å se forbi fysiske barrierer og tenke mer rundt sosial og kulturell problematikk. Holdninger, sosial og økonomisk status kan like gjerne være de hinder som mennesker må overkomme for å kunne skape seg et fullverdig liv.

Styrken i et team
Selv om det er lenge siden de bodde i Nepal, husker begge fremdeles endel nepali og vet litt om hva det vil si å leve der. Det er nok en styrke å ikke begynne «på bar bakke».
– Vi har også fortsatt å følge Nepal som land, den politiske utviklingen og arbeidet som gjøres av forskjellige organisasjoner der. Alt dette tror vi kommer til å hjelpe oss å tilpasse oss Nepal.

De er opptatt av styrken i å reiser ut som et team og være del av et team.
– Jeg har vært med på situasjoner der alt har gått galt, forteller Calle. En planlagt forskningsekspedisjon på Svalbard ble en tur utover det vanlige da det ble orkan istedenfor varslet lett bris. Hva gjør du når været har gjort at ingen har fått sove på minst ett døgn, når løse gjenstander som båt og generator, bensindunker og annet blåser bort? Ni av elleve telt hadde blåst i stykker. Nødkontakten vår i andre enden av satelittelefonen formidlet at ingen var villige til å evakuere oss på grunn av været. Da var det godt å ikke være alene men ha et team rundt seg, et team der oppgaver kunne deles ut og kaos snus til kontroll.
Vi er et team, vi har et team rundt oss i HimalPartner og vi har et team på plass, UMN og andre partnere. Å være i team gjør det hele enklere, men også bedre, fordi teamet gjør det mulig å ha noen å ta viktige avgjørelser sammen med.