Telefonintervjuer

Himalpartner gjennomfører i disse dager intervjuer via telefon. Det er Anita Sæterøy som gjennomfører samtalene. Hun er engasjert via Knif – Kristen Norges Interessefellesskap for dette prosjektet. 
Intensjonen med samtalene er at vi i Himalpartner ønsker å lære mer om hva som er viktig for våre støttespillere, og finne ut hva vi eventuelt bør satse mer på.
Svarene som blir gitt i intervjuene vil ikke bli knyttet mot enkeltpersoners navn, og respondentene vil ikke bli bedt om å gi pengegaver eller lignende.

Dersom du har spørsmål om dette er du velkommen til å kontakte Line Konstali på telefon 48187533