Tilbake til livet

Kismati fikk hjelp av ungdomsklubben da hun ble forsøkt giftet bort. Nå er hun tilbake på skolebenken igjen. Foto: United Mission to Nepal (UMN)

Kismati ble forsøkt giftet bort som 14-åring og hun trodde drømmen om utdannelse var knust. Da kom ungdomsklubben hun gikk på henne til unnsetning. I dag er hun tilbake på skolebenken igjen.

I Kapilbatsu, der Kismati bor, er barneekteskap et stort problem. Det anses som trygt å gifte bort jenter i ung alder. Dette beskytter jentene mot et liv i fattigdom, og det er også en større trygghet for at familiens ære ikke blir skadet av eventuell «usømmelig» oppførsel. At Kismatis foreldre en gang forsøkte å gifte henne bort, er derfor ikke et unikt tilfelle. Hennes mor forteller om en lang periode med dårlig økonomi. De så ingen annen utvei enn å gifte bort datteren sin.

Unge bruder helt vanlig
-Jeg kan ikke huske hvor gammel jeg var da jeg giftet meg, sier moren. I landsbyen vår blir noen jenter giftet bort allerede i 10-11 års alderen.

Hadde det ikke vært for ungdomsklubben, ville både Kismati og broren hennes vært giftet bort tidlig begge to. Vi så ingen andre muligheter.


Dette var ikke en beslutning foreldrene tok av vond mening. Ekteskap blir i mange tilfeller ansett å være den eneste veien ut av fattigdom for jenter. De tok derfor en bestemmelse de trodde skulle være den beste for hele familien. Men Kismati er glad for at det ikke ble noe av.

En svigerfamilie som bestemmer alt
Kismati var helt knust da beskjeden om det kommende ekteskapet kom. Hun måtte slutte på skolen umiddelbart og holde seg hjemme. Hun misunte alle vennene hun hadde på skolen som kunne fortsette sine liv som før. Hun hadde utsikter til en tilværelse der en mulig svigerfamilie skulle bestemme alt.
-Hvis de hadde klart å gifte meg bort, ville jeg hatt et vanskelig liv med min mann og svigerfamilie. Da ville min svigermor vært den som kunne beordre meg til å gjøre som hun ville.

Besøkte familien
Da Kismati ikke dukket opp på den lokale ungdomsklubben en hel måned, ble en av lederne bekymret. Hvorfor kom hun ikke? Hadde det skjedd noe? En gruppe fra ungdomsklubben dro derfor hjem til familien for å se om det hadde hendt noe. Ungdomsklubben støttes av United Mission to Nepal (UMN), vår største partner i Nepal.
Da de kom hjem til Kismati, ble de tatt imot som gjester. De spurte foreldrene hvorfor ikke Kismati kom lenger, og fikk til svar at de planla å gifte henne bort. Etter besøket jobbet lederne i ungdomsklubben for å overtale foreldrene til å la Kismati slippe ekteskap i så ung alder. Til slutt lykkes de.

Ordnet opp med skolen
Fortsatt gjensto et problem: Kismati var utmeldt av skolen og foreldrene hadde strengt tatt ikke penger til å la henne gå der. Gruppen fra ungdomsklubben dro derfor til skolen og fikk henne skrevet inn igjen. De hjalp også til med å betale skolepengene ved hjelp av et fond. Kismati var overlykkelig!
-Det var fantastisk å komme tilbake til skolen, sier hun glad.

 – Jeg møtte vennene mine og alt ble som før igjen.

Tekst: Line Konstali

Historien har vi fått fra United Mission to Nepal.

KONFIRMANT I NORGE – BRUD I NEPAL. STØTT VÅR KAMPANJE I ANLEDNING GIVING TUESDAY I ÅR