Toårsdagen

Det er 25. april i dag, toårsdagen for den verste jordskjelvkatastrofen i Nepal siden 1930-tallet. Vi minnes de 9.000 døde og ber for dem som fortsatt er i sorg og har sine traumer, tap og alle dem som fortsatt opplever at livet er «på vent». Foto: Malati Rai Pandey

Her er en video som tar oss tilbake til denne lørdagen som folk i Nepal aldri vil glemme.

HimalPartner står fortsatt sammen med folk i Nepal i deres kamp for å gjenvinne «normalitet». Vi er involvert i prosjekter som fremmer folks mentale helse og bidrar med å skape arbeidsplasser og noe å leve av.

Gi med webgiver: