Tone Skarpaas og Martin Vestøl

Vi har bedt kandidatene til landsstyret svare på to spørsmål:

1. Hvorfor er du engasjert i HimalPartner?
2. Hva tenker du er den viktigste utfordring og mulighet for HimalPartner i tiden framover?

 

Tone

Tone Skarpaas
Søgne, 69 år.
Gift med Einar.
4 barn og 9 barnebarn
Pensjonert lege (medisinsk mikrobiolog)

1) Jeg har vært engasjert i Tibetmisjonen/HimalPartner siden 1975 etter å vært med på et stevne som søstrene til Ingeborg Skjervheim arrangerte på fjellet i Ål. Jeg satt i styret på -80 tallet og deltok i demontering av turbiner til Andikholaprosjektet på Lillehammer, noe som engasjerte sterkt. Har besøkt Nepal to ganger og var med å starte Søgne Nepalgruppe i 2015.
HimalPartner er en organisasjon som gir praktisk hjelp til et folk som virkelig trenger det, samtidig som evangeliet forkynnes. Det er en liten organisasjon hvor man kan føle seg hjemme.

2) Det viktigste fremover må vel være å bidra til å gjenoppbygge Nepal – både når det gjelder boliger, skoler mm og folks mentale tilstand. Samtidig er det godt å kunne bringe det glade budskap om Guds kjærlighet og den friheten den gir.

 

Martin Vestøl

Martin Vestøl
Drammen, 43 år.
Gift med Unni. 8 barn.
Økonom med utdanning innen finans, marked og endringsledelse. Jobber som Program Manager i Basefarm Group.
Var økonomi- og administrasjonsleder i Tibetmisjonen fra 2002 til 2005. Nestleder i styret inneværende periode. Leder av Økonomiutvalget.

1) Jeg er fasinert av Tibet og Nepal med sine mange folkeslag, historie og storslåtte natur. Ønsker å bidra i det viktige arbeidet HimalPartner står i der vitnesbyrdet om Jesus bringes frem gjennom et jordnært og praktisk arbeid og hjelp til selvhjelp.

2) Å fortsatt skape resultater til tross for økonomiske utfordringer og store endringer ute. Vi må finne ut hvordan vi kan nyttiggjøre HimalPartners tradisjon, verdier og kunnskap i et arbeid med færre egne langtidsutsendinger.