Trådene i samfunnsveven

BOK: Hva har reformasjonen betydd for Norge? Er det noen sammenheng mellom reformasjonens ideer og dagens norske velferdssamfunn?

I år er det 500 år siden reformasjonen. Hva betyr reformasjonen for oss i dag? Hvilke sammenhenger ser vi mellom reformasjonstidens idéer og dagens moderne Norge?
Disse spørsmålene utforskes av en bredt sammensatt gruppe fagfolk. De viser at forbløffende mange av de godene, verdiene og institusjonene som vi i dag tar som en selvfølge springer ut av reformasjonen og protestantismen.

Boken kan bestilles fra HimalPartner. Kr. 328,- + porto. (Verbum 2017)