Tro kan flytte fjell: preken på Furuhall

Frogner menighet i Lier valgte «Tro kan flytte fjell» som tema da de arrangerte en friluftsgudstjeneste i strålende sommervær. Her får du prekenen i sin helhet.

Preken på Furuhall 24.06.18

Av Ellen Martha Blaasvær, Prosten i Lier, Røyken og Hurum

Tema: Tro kan flytte fjell!

  • Salme 121 Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
  • Matt 28, 16-20 Misjonsbefalingen

Temaet for denne gudstjenesten er Tro kan flytte fjell! Jeg vil begynne med å si det motsatte: Fjellene kan bevege troen!

Dette stedet (Furuhall) er mitt yndlingssted i Lier. Det er nært nok til at jeg kan nå det ofte og langt nok unna og høyt nok opp til at jeg får opplevelsen av å komme opp på fjellet. Ikke høyfjellet, naturligvis, men et sted høyt over bygda og hverdagen og uroen og bekymringene. Innen jeg kommer hit opp har jeg beveget meg så mye at mange ting har falt av meg underveis. Det koster litt å stige opp på et fjell, selv om det er lite. Vi må sette vilje inn og samle kreftene om en ting, å komme videre og oppover. Og her oppe, med utsikt over landskapet, faller mye på plass. Belønningen for å stige opp er en oversikt som kan gi litt mer klarhet i hva livet egentlig handler om. De små tingene blir små og de store linjene og perspektivene stiger fram. Fjellet, naturen og utsikten   gjør noe med troen, det gjør noe med livsmotet og pågangsmotet.

I salmen fra Det gamle testamentet hører vi om å løfte øynene opp til fjellene og vente på hjelp fra Herren. Fjellet ligger der som noe varig som en konkrast til våre omskiftelige liv. Det minner oss om Gud som er fra evighet til evighet. Hans miskunn og kjærlighet varer ved, den står fast og bærer oss gjennom alle ting. Fjellet kan bevege troen, styrke oss og gi oss motet tilbake.

Rolf Jakobsen sier i et dikt om fjellet at noen ganger må noe bare vare… (sett inn sitat)

Fjellet har stor plass i Bibelens fortellinger. Det er stedet for åpenbaringene, for stillheten og en særlig nærhet mellom Gud og mennesker. Kelterne snakket om Thin places, steder der avstanden mellom Gud og mennesker blir liten. Oppe på fjellet, ute mot havet. I Bibelen hører vi om Moses som først møtte Gud i den brennende tornebusken på Horeb, og seinere steg opp på Sinaifjellet og mottok de ti bud. Vi kan lese om profeten Elia som opplevde dramaet med Ba’al-profetene på Karmel og møtte Gud i stillheten på Horeb. Og så hører vi om Jesus som trakk seg tilbake opp i fjellene for å være alene og be, og at han tok med seg tre av disiplene og åpenbarte sin herlighet på et fjell i Galilea. Plutselig fikk de se ham snakke med Moses og Elia, i et klarhetens lys, noe som var her og nå og samtidig i en annen dimensjon.

Tro kan flytte fjell! Da Jesus skulle stige opp til himmelen og bli usynlig for sine venner, samlet han dem på et fjell i Galilea. Derfra sendte ham dem ut til hele verden – for å flytte fjell. De skulle døpe og lære bort det han hadde lært dem, de skulle bevege menneskers hjerter og forandre verden, vise at hvert menneske er uendelig verdifullt, at Gud har skapt oss og elsker oss, at Gud kjemper for det gode og for å reise mennesker opp, og at Gud vil at vi skal kjenne kjærligheten og la den få prege våre liv.

Tro kan flytte fjell! Jesus sendte disiplene ut og satte i gang en bevegelse som skapte forandringer. Jesus visste at hans kjærlighet og makt kunne forvandle mennesker og hele vår verden. Tro, håp og kjærlighet skaper forandringer i oss og rundt oss.

I dag har vi besøk av Line Konstali fra Himalpartner. Og du skal fortelle oss litt om det arbeidet som dere gjør i fjell-landet Nepal, og som vi i vår menighet støtter gjennom et misjonsprosjekt.