Umiddelbar respons for å gi fattige hjelp

Vi har kommet et skritt videre og det er gode nyheter! I rurale områder i Rukum har United Mission to Nepal sørget for nødhjelp i form av smittevernutstyr, medisinsk hjelp og antibakteriell håndsprit. Det er også blitt gjort en del opplysningsarbeid i løpet av kort tid. Covid 19-viruset sprer seg fortere enn vi ønsker, men takket være umiddelbar respons kan forhåpentligvis flere liv være reddet.

Utstyr til sykehuset Rukumkot

Rukum øst har kun 6 isolasjonssenger på et lokalt sykehus, Rukumkot. Grunnet det begrensede antallet plasser, støter sykehuset på utfordringer knyttet til å gi alle god helsehjelp. Området preges også av dårlig infrastruktur og det er ikke selvsagt at pasienter fraktes med ambulanse. Noen betaler for å fraktes med helikopter til et sykehus i Kathmandu, men det har ikke de fattige råd til.

Mangel på sengeplasser, testutstyr, oksygensylindere og annet essensielt utstyr på sykehuset er også en del av virkeligheten på sykehuset. Det er også registrert Covid-symptomer i flere lokalområder, men grunnet mangel på hurtigtester var det umulig å hurtigteste. Dette førte til økt risiko for smitte.

UMNs umiddelbare respons har så langt vært:

  • Lokalkontoret i Rukum øst har levert essensielle helsefremmende produkter til sykehuset Rukumkot. Sykehuset måtte avslutte testingen to dager før grunnet mangel på testutstyr. UMN har sørget for hurtigtester, smittevernutstyr og antibakteriell håndsprit.
  • Helsemateriale til førstelinjetjeneste. UMN har sørget for at politiet, hæren og journalister i området får smittevernutstyr, antibakteriell håndsprit og hurtigtester.
  • Lydutstyr (9 stykker) som festes på biltak. Ved å kjøre rundt og informere om smitteverntiltak i de ulike rurale områdene, vil det lokale politiet spre kunnskap og forhåpentligvis hindre at smitten sprer seg.
Hæren skal beskytte lokelområdene og spre kunnskap om smittevern. De trenger også selv beskyttelse fra viruset.

8849: En stor takk til deg som har støttet!

Takket være rask respons fra generøse givere, har også UMN kunnet reagere så raskt. Dette er bare et lite skritt på veien og det planlegges nye tiltak i større geografisk utstrekning. Har du vært med å støtte dette utrolig viktige arbeidet, har du mest sannsynlig bidratt til bedre folkehelse og mindre tap av liv i dette området.

Utstyret fraktes i disse jeepene.