Valg av styreleder

Arne Kjell_foto_MR

Landsmøtet 2016: Valgkomiteen har foreslått gjenvalg av styreleder Arne Kjell Raustøl, – hydrologen med misjon som hovedengasjement.

Arne Kjell Raustøl – 69 år, bosatt i Askim, gift med Ingvild, fire barn, 5 barnebarn.
Utdannet hydrolog. Pensjonist. Arbeidet 10 år i Bangladesh for Santalmisjonen og 27 år i Digni. Vært styreleder i HimalPartner i to år.

– Hvorfor er du engasjert i HimalPartner?
– Misjon har vært hovedengasjementet mitt. Da jeg ble spurt om å stille til valg for to år siden, var det en viktig videreføring av det jeg hadde drevet med tidligere. HimalPartner engasjerer meg også på grunn av måten de arbeider på. Det viktigste elementet er å skape tillit til lokalt baserte organisasjoner med vekt på et likeverdig samarbeid. HimalPartner har også mye kreativitet og står i bresjen for viktige satsingsområder som mental helse og næringsutvikling. Alt dette gjøres med en kristen omsorg og kjærlighet.

– Hva tenker du er den viktigste utfordring og/eller mulighet for HimalPartner i tiden framover?
– Jeg har opplevd oppgaven som styreleder utfordrende. Selv om jeg trodde på forhånd at jeg kjente godt til organisasjonen, viste det seg at det var mye å sette seg inn i. HimalPartner har en lang historie, preget av mye kreativitet og omfattende innsats både fra utsendinger og støttespillere. Dette mener jeg er organisasjonenes styrke og håper at dette engasjementet fortsetter og at nye lar seg engasjere både til innsats ute og i misjonsarbeidet hjemme. Det er i dette dobbeltsidige engasjementet misjonsarbeidet vil vokse.

– Det tar lang tid å bygge opp et slikt tillitsforhold som lå til grunn for det gode samspillet mellom HimalPartner og samarbeidsorganisasjonene etter jordskjelvet i april 2015. Det viktigste vi kan gjøre er å bygge videre på forholdet til våre lokale partnere både i Kina og Nepal. Dette tillitsforholdet er i noen grad avhengig av at vi har norsk personell til stede, og at organisasjonene ute får komme hit og få kjennskap til hvordan vi arbeider.

– HimalPartner er også avhengig av et engasjert nettverk i Norge. Framover blir det viktig å holde visjonen og målsettingen levende. Det er først når vi engasjeres av det langsiktige målet og av misjonens oppdrag at vi sammen med medarbeiderne ute får bli redskaper som skaper endringer. Det å være en liten organisasjon gir oss større muligheter til å målrette vår innsats bedre. I dette arbeidet er det viktig at vi lar forholdet vårt til Jesus fornye misjonsengasjementet daglig.