Velkommen til HimalPartners sommerstevne 2021

HimalPartner ønsker velkommen til sommerstevne med landsmøte i Birkeland. Vi gleder oss til et nært og inkluderende fellesskap rundt temaet “Når jeg ser din himmel”. 2021 er et år med store og viktige endringer i HimalPartner. Det blir også en fin anledning til å endelig samles etter diverse digitale samlinger i 2020.

Misjon og Miljø
HimalPartner er en misjonsorganisasjon, og har som målsetning å «bringe evangeliet til tibetanere, nepalere og andre folk rundt Himalaya». Samtidig har mye av det konkrete arbeidet vårt gått ut på å gjøre praktiske, konkrete endringer som gir mennesker bedre livsvilkår og livskvalitet. I hvilken grad er miljø og forvalteransvar relevant for misjonsarbeid, sett i lys av Bibelen, dagens situasjon i verden, og HimalPartners arbeid og historie?

Vi ønsker samtidig velkommen til:
HIMALPARTNERS LANDSMØTE 2021
Hvert annet år holder HimalPartner sitt landsmøte. Som medlem inviteres du til å bruke din demokratiske rett og myndighet. Det blir gjennomgang av økonomi – og aktivitetsrapporter, strategisk drøfting av arbeidet, valg av styremedlemmer, og mye mer.

Formell innkalling med landsmøtedokumenter blir sendt ut til medlemmene. Landsmøtet skulle etter planen avholdes sommeren 2020, men ble utsatt et år grunnet pandemien.

For påmelding:

Send e-post til post@himalpartner

Priser:
Stevneavgift: 700 per voksen

Overnatting:
Døgnpris i dobbeltrom: 800 kr per person
Døgnpris i enkeltrom: 900 kr
Barn mellom 5 og 12 år: halv pris
Barn under 5 år: gratis
Dagspass: 500 kr

Foreløpig program

Torsdag 29. juli
11.30 -12.30 Lunsj
12.30 – 17.00 Landsmøte
10.00 – 18.00 Innkvartering
18.00 – 19.00 Middag
19:30 – 21:30 Kveldssamling
19.30 – 20.00 «Alle-sammen»-møte
20.00 – 21.30 Kveldsmøte
21.45 Kveldskos og prat


Fredag 30. juli
08.00 – 08.30 Morgenbønn
08.30 – 09.25 Frokost
09.30 – 11.30 Formiddagssamling
09.30 – 10.00 «Alle-sammen»-møte
10.00 – 10.20 Lovsang
10.20 – 11.30 Bibeltime
Barnas misjonstime
11.30 – 12.30 Lunsj
13.00 Seminar og utflukt
18.00 – 19.00 Middag
19.30 – 21.30 Kveldssamling
19.30 – 20.00 «Alle-sammen»-møte
20.00 – 21.30 Kveldsmøte
21.40 Kaffe og kake
22:15 Nattjazz


Lørdag 31. juli
08:00 – 08:30 Morgenbønn
08.30 – 09.25 Frokost
09.30 – 11.30 Formiddagssamling
09.30 – 10.00 «Alle-sammen»-møte
10.00 – 10.20 Misjonsinfo og lovsang
10.20 – 11.30 Bibeltime
Barnas misjonstime
11.30 – 12.30 Lunsj
12.45 – 14.30 Seminar
15.00 Himalaya-torg
18.00 – 19.00 Festmiddag
19.30 – 21.30 Kveldssamling
19.30 – 20.00 «Alle-sammen»-møte
20.00 – 21.30 Kveldsmøte
22.00 Fotballkamp

Søndag 1. august
08.30 – 09.30 Frokost
11.00 Fellesgudstjeneste
13.00 Lunsj
Avreise