Verdiskapning – om verdimessig bærekraft

Verdiskapning 1: Samfunnsmekanismer som fremmer verdimessig bærekraftig næringsutvikling og entreprenørskap

HimalPartner har fått midler fra Digni til et fagutviklingsprosjekt som vi har kalt «Verdiskapning». Begrepet blir ofte brukt om det en bedrift ønsker å skape eller produsere for å få en god økonomisk bunnlinje i regnskapet. Vi vil tenke videre og framhever «verdi» for å lede oppmerksomheten til behovet for en tenkning der bunnlinjen omfatter både det økonomiske, det sosiale og det samfunnsmessige. Vi ønsker å se på hvordan vi som kristne og misjonsorganisasjoner kan være med å bidra til en verdiskapning som i vid forstand viser Guds kjærlighet til mennesker og omsorg for Hans skaperverk.

Vi har delt området «næring og entreprenør» inn i fem temaer. Under vil dere få en smakebit på hvor vi er, hva vi ser og hvor vi tar dette videre.

1. Generelt om samfunnsmekanismer som fremmer verdimessig bærekraftig næringsutvikling og entreprenørskap
FNs bærekraftighetsmål (SDG), Stortingsmelding 35 «Sammen om Jobben» og to nye norske tilskuddsordning for yrkesutdanning og næringsutvikling viser nytt fokus i bistanden der økonomiske utvikling får større plass. Sivilt samfunn bør engasjere seg både som vaktbikkjer og medspillere.

Vi følger prosesser globalt, nasjonalt, i ForUM, og fortsette å søke kunnskap om hvordan fremme og måle verdimessig bærekraftig næringsutvikling i utviklingsland.