Vi bygger Nepal!

Hun er en av de som skal bygge landet sitt for kommende generasjoner. Nå trenger hun din hjelp.

 

FN regner Nepal som et av de minst utviklede landene.

• 25% av landets innbyggere lever under fattigdomsgrensen og de aller fleste livnærer seg på landbruk.

• Kun 14 % jobber i industri. Det er ikke nok til å gi landet økonomisk vekst og folket velferd.

• Etter jordskjelvet i april 2015 mistet over 8000 mennesker liv og flere hundre hus ble lagt i ruin. Nepal fikk et akutt behov for fagarbeidere med byggekompetanse

Butwal Technical Institute (BTI)

HimalPartner har et godt utgangspunkt for å hjelpe til. På 60 tallet etablerte organisasjonen en yrkesskole i sørvest Nepal som svar på behovet for mekanikere og elektrikere. Yrkesskolen heter Butwal Technical Institute (BTI) og har siden etableringen gitt fagopplæring og til over 8000 unge nepalere.

HimalPartner har inngått samarbeid med Knarvik videregående skole i Hordaland, som har kompetanse innen mekanikk- og byggfag. Målet er å oppgradere den mekaniske faglinjen og etablere en ny byggfaglinje. Lærere fra Knarvik VGS som har kompetanse innen begge fag vil aktivt delta i prosjektet. De vil reise til Butwal i Nepal og bidra med å etablere byggfaglinjen og sikre at utdannelsen blir sertifisert av nepalske myndigheter.

Vi tror at dette er den beste form for «hjelp til selvhjelp». Ungdom som får fagutdannelsen vil selv kunne bygge jordskjelvsikre hus, de vil være med på å bygge kraftverk, veier og bruer i sitt hjemland. En nyutdannet ung mann eller kvinne vil få et yrke for livet.

Disse forandringene kommer ikke av seg selv. Selv om skolen er selvfinansiert, mangler de penger til oppjusteringen. Din hjelp er derfor til stor nytte!

Sten for sten bygger vi Nepals framtid. Vær med og gi din støtte!

 

Vil du vippse? Send til #15521 og merk betalingen “Byggesteiner”

Du kan også sette pengene inn på konto: 3000 15 47107

 

Les også: Drømmen om arbeid

Foto: Peter Grubyi