Vi må hjelpe våre brødre og søstre i Nepal

Tiden går og viruset spres raskere enn vi aner. Allerede nå har våre partnere mistet flere av sine nære slektninger. Vi får tilbakemeldinger som opprører og bekymrer. Det beste vi kan gjøre nå, er å redusere spredning av smitte og sørge for godt nok utstyr på sykehus og helsestasjoner.

United Mission to Nepal (UMN) er vår viktigste partner. Arbeidet de driver i Nepal er spredd over flere regioner. De har også ansvar for både sykehus og helseposter ulike steder i landet. Skal vi kunne tilby god nok nødhjelp, er UMN veien å gå. Da kan vi sørge for en raskere hjelp til fattige og marginaliserte i Nepal.

UMN har også vist at de kan være raskt ute med god og riktig hjelp. Her er et eksempel på nødhjelp som utleveres til et sykehus i Rukum.

Ved å hele tiden være i dialog med den vi hjelper, klarer vi også i større grad å kartlegge hjelpen som behøves her og nå. Tilbakemeldingene UMN får er at sykehusene ikke har kapasitet til å gi alle pasientene oksygen, og at mange derfor dør mens de venter på sin tur. Det er også meldt et stort behov for smittevernutstyr.

Vær med og gi din støtte!

Støtten du nå gir vil gå til smittevernutstyr og bedre pleie for pasienter. Du kan være med og redde dyrebare menneskeliv.

Vi oppfordrer deg til å enten støtte en eksisterende eller opprette en Spleis.

Følg med på utviklingen!

  1. Følg oss på Facebook og Instagram.
  2. Følg vår influencer Saru i Kathmandu. Hun vil gi deg en del updates fra Nepal og folket der. Her kan du følge henne på facebook. Her kan du følge henne på instagram.
  3. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få updates hver gang ting skjer.
Fra hverdagslivet i Kathmandu