Vi trenger nye utsendinger

Sak 2 Heidi og Jim– Det er en stor utfordring at vi har så få utsendinger igjen fra sommeren av, sier Heidi Westborg Steel, generalsekretær i HimalPartner. Vi trenger å ha et minimum av norsk personell i landet. (Bildet: Heidi sammen med utsending Jim Lindquist – foto: Tore Skeie)

Samtidig synliggjøres nå at prosjektene våre eies og drives av samarbeidspartnerne. Storparten av arbeidet går utmerket uten utenlandsk personell. De siste årene har våre partnere og de nasjonale som arbeider i prosjektene utviklet god kompetanse på de fleste områder.

Nepalerne skal bygge Nepal
Vi har alltid vært tilbakeholdne med å sende ut norske «eksperter». Nå setter myndighetene klare krav til at de som skal få en visumstilling, må ha en kompetanse som er komplementær i forhold til de nasjonale inn mot et prosjekt eller fagområde. Det er nepalerne som skal bygge Nepal!

– Hva skal vi med norsk personell i Nepal da?
– I tillegg til at en norsk medarbeider skal bidra med sin fagkompetanse, er det først og fremst to aspekter som trenger å bli ivaretatt: medvandring og formidling til inspirasjon.
Medvandring er et prinsipp som har vært der siden begynnelsen, det at en utsending er tilgjengelig for råd og veiledning overfor en som er yngre eller har mindre erfaring. Dette er en konkret måte å være redskap for Guds kjærlighet i Himalaya på.

Formidle historier og rapportere
Det andre behovet er at en som kjenner norsk kultur og kirkeliv kan formidle historiene og rapportere på en måte som skaper gjenkjennelse og inspirasjon her hjemme. Det er vanskelig å tenke seg at vi kan klare oss helt uten nordmenn i informasjons- og innsamlingsarbeidet.

Begge disse funksjonene kan til en viss grad ivaretas ved kortere besøk, men god medvandring krever et nærvær bygd på god kulturkunnskap og fortrinnsvis språkkunnskap.

Se annonse her.