Viktig menighetssamarbeid

Sæbø kyrkje_besk

HimalPartner har nå samarbeidsavtale med nesten 60 menigheter i Den norske kirke. Det betyr utrolig mye når det gjelder å skape kontakt og få nye støttespillere og, ikke minst, i form av inntekter. Disse menighetene bidrar hvert år med over 10 % av gaveinntektene til HimalPartner.

Kommentar: Informasjons og innsamlingsleder Terje Holmedahl

På nyåret har vi fått avtale med to nye menigheter på Sunnmøre, Hjørundfjorden og Storfjorden sokn. De vil ha mental helse som prosjektfokus. Det betyr at de vil få informasjon og oppdatering på det som skjer innenfor dette feltet i Nepal og Kina; om United Mission to Nepal sin innsats for å fremme mental helse på landsbygda i Nepal og om Koshish sitt store arbeid for å påvirke myndigheter og opinion med hensyn til mental helse. De vil få høre nytt fra sjelesorgarbeidet knytte til ressurssenteret Bethesda og foreldreveiledningsprogrammet ICDP både i Kina og Nepal. Gjenreisingsarbeidet etter jordskjelvkatastrofen omfatter også å gjenreise enkeltmenneskers trygghet og mentale helsesituasjon.
Kort sagt: Menighetene i Sæbø på Sunnmøre vil de kommende fire årene få god forståelse for og innsikt i arbeidet HimalPartner gjør innenfor dette satsingsområdet.

Det er sju organisasjoner som er med i SMM-samarbeidet. Inntil nylig har organisasjonene gitt menigheter anledning til å velge ganske smale prosjekter og detaljerte innsamlingsmål. Men det er stadig flere som gjør som oss; ber om midler til ett satsingsområde, men med anledning til å ha et litt mer spesifikt prosjektfokus. Det betyr at de kan få mer informasjon og oppdatering på ett område innenfor satsingsområdet.