Vil bekjempe energikrisen

Elektrisitet_A StavlandI løpet av tre år skal utbyggingen ha tatt igjen etterslepet i kraftbehov. Vannkraftsektoren vil bli prioritert framover. Dette er interessant for HimalPartner, som sto sentralt i de fire første store vannkraftprosjektene i landet.

Det er fjerde gangen landets myndigheter har gått ut og erklært offentlig at landet har en energikrise, skriver avisen. Både i 2008, 2011 og 2012 forble erklæringene «på papiret». Lite eller ingenting ble gjort. Denne gangen lover myndighetene aktivt at praksisen med «load shedding», nemlig at område for område kobles ut i perioder, skal reduseres betraktelig i løpet av ett år. Problemet skal løses gjennom import av strøm fra India. Om to år skal praksisen være helt borte.

Når krisen er avblåst, skal det jobbes aktivt videre med vannkraftutbygging. Om ti år viser beregninger at behovet for elektrisitet i nepal vil være på 10.000 Megawatt. I dag mener de behovet er på 1.837MW og om tre år 2.300 MW.

Sammen med Kathmandu University har HimalPartner startet et prosjekt som vil bidra til at folk i områder som berøres av kraftutbygging skal få sin del av utviklingen og velstandsveksten. Les mer om prosjektet Kraftverk og samfunn.

http://bit.ly/1L4SNcK