Vil dekke hele Nepal

Side 12 ICDP

I februar var det et nytt foreldreveiledningskurs i Nepal. Joshua Limbu som er koordinator for prosjektet, som er en del av International Children Development Programme (ICDP), sier at de var til sammen 154 deltakere på eksamensfesten som avsluttet kurset. (Arkivbilde fra 2015).

Tekst: Thomas Smørdal og Terje Holmedahl

Blant disse var de nyutdannede ICDP-sertifiserte veilederne, ledere og lærere, representanter for det offentlige og media, samt noen fra andre kristne organisasjoner. Foreleserne kom fra Norge. Ingeborg Egebjerg, Astri Johnsen og May Britt Aanundsen er internasjonale ICDP-kursholdere.

Selve kurset varte i 3 ½ dag og fokuserte på hvordan ICDP-veilederne skulle presentere det faglige innholdet og koordinere lokalt arbeid. Det var også erfaringsdeling og oppgaver. Utfordringen i at det er forskjell på verdiene til den lokale kulturen og «ICDP-verdiene» ble diskutert. Kursdeltakerne fikk også tilbakemeldinger på innholdet i loggbøkene de har brukt i programmet.

SONY DSC

Joshua Limbu

139 sertifikat utdelt
Joshua (bildet) sier at 23 ICDP-trenere og 116 ICDP-veiledere fikk sine «sertifikat» under eksamensseremonien.
Veilederopplæringen i ICDP strekker seg over 4-5 måneder med 4 dagers innføringskurs, leser vi på ICDPs hjemmeside. Dette inkluderer øvelser og et selvtreningsprosjekt under veiledning. Selvtreningen er å lede en foreldregruppe over 6 eller 12 ganger, avhengig av målgruppen for veiledningen. Sertifiserte veiledere har kompetanse til å arbeide med programmet direkte i relasjon til foreldre og andre omsorgsgivere. De som er kvalifiserte veiledere kan få treneropplæring.

I barnas sko
– Hvilken innvirkning tror du ICDP har på lokalsamfunn og den enkelte familie i Nepal?
– Forståelsen for viktigheten av god kommunikasjon mellom foreldre og barn er ikke godt utviklet i Nepal, selv om samfunnet og spesielt folk i storbyene er veldig opptatt av å gi barn god utdannelse og næringsrik mat.
ICDP-programmet har et viktig budskap og kurset har lært våre veiledere mye om hvordan vi ser på og ikke minst behandler barn. Vi utfordrer foreldre og omsorgspersoner til å sette seg «i barnas sko»!

– Vi tenker å lære opp nepalske ICDP-trenere som kommer til å gi opplæring til hundrevis av veiledere, som igjen vil gi videre det de lærer til hundrevis av foreldre og omsorgspersoner.
Vi ønsker å utdanne veiledere fra organisasjoner som jobber med barn i forskjellige regioner av landet, slik at programmet kan dekke hele Nepal. Organisasjoner som jobber med barn og familier vil implementere ICDP-kurset i deres egne årsplaner.

Gi med webgiver: