Vil være der for nepalere i utlandet

Pandemien har forverret situasjonen for nepalske migrantarbeidere.

Ramu Rayamajhi, leder for Bethesda, vil alltid jobbe for at tilbudet ved sjelesorgsenteret utvider seg. Under pandemien har omsorgen for nepalske migrantarbeidere preget arbeidet. De har også undervist pastorer i psykisk helse-hjelp og selvmordsforebygging.

Lærer mestringsstrategier

-Vi må hele tiden vise folket i Nepal at arbeidet vi gjør skal utgjøre en forskjell for folk. Derfor henvender vi oss også til de som ikke er kristne.

Under pandemien har det oppstått mange vonde situasjoner for migrantarbeidere utenlands. Flere har mistet jobben og de har i tillegg ikke penger til å reise hjem. For mange kan dette ende i en mørk depresjon.

-Vi kan ikke reise ned og gi dem behandling. Derfor fokuserer vi på det vi faktisk kan få til. Ved hjelp av ZOOM arrangerer vi kurs og støttegrupper slik at folk flest kan jobbe med seg selv og sin psykiske helse. Helt konkrete tips til hvordan bekjempe depresjon er viktig arbeid vi gjør her og nå. Dette har hjulpet mange.

Kirkene mer til stede

Kirkene har også fått en viktigere rolle tilknyttet psykisk lidelse og selvmordsbekjempelse. I takt med en økning av depresjon og selvmords-tendenser som er direkte forbundet med pandemien, har kirkeledere i større grad etterlyst denne type kompetanse.

-En av pastorene som deltok på kurs påpekte at han kunne ha reddet et menneske i hans menighet som hadde tatt selvmord. Da han lærte om alle faresignaler man skal se etter, og han gjenkjente symptomene. Han håper nå at den nye kunnskapen han har tilegnet seg gjør ham i bedre stand til å hjelpe andre på et tidlig tidspunkt nå.

Les denne artikkelen for mer informasjon om situasjonen for nepalske migrantarbeidere.