Vil være min egen sjef

ku-idea-hunt-bilde-1_lite

«Jeg skal i alle fall ikke bli en vanlig ansatt. Jeg vil være min egen sjef!» sier 21 år gamle Prajan Shrestha. Han er en av de prisbelønte unge forskerspirene som var med på «Idea Hunt Games» på Kathmandu University i mai.

Tekst og foto: Thomas Smørdal, HimalPartner

«Smarte» blindestokker, bærbare risplantemaskiner og nedbrytbare sanitetsbind var noen av forretningsideene som ble presentert på Kathmandu universitets storslåtte «Idea Hunt Games 2016». Med næringsutvikling som metode og sosial utvikling som mål ønsker HimalPartner å hjelpe unge nepalske studenter til å finne et livsgrunnlag i Nepal istedenfor å migrere til utlandet. Hjerneflukt eller «brain drain» er et økende problem. Årlig migrerer rundt 500 000 arbeidere til utlandet.

50 arbeidsplasser så langt
Kathmandu University Business Incubation Center, «KUBIC», ble etablert i 2014 gjennom samarbeidet HimalPartner har med universitetet. Her kan studenter og entreprenører med gode ideer søke om og få en fysisk arbeidsplass, tilgang til verksted og laboratorium, hjelp til å utvikle en god forretningsplan og tilgang til faglig kompetanse og nettverk. Til nå har 11 virksomme bedrifter blitt klekket ut på senteret. Det betyr jobb og inntekt til mer enn 50 personer.

Konkurransen med det fengende navnet “Idea Hunt Games” er et stort arrangement hvor studenter ved hele universitetet konkurrerte om å ha de beste businessideene. Av 275 innsendte forslag gikk 20 videre til finalen som i ren idolstil ble avholdt 20. mai med tre prominente dommere og publikum i salen. Av finalistene ble 5 ideer kåret til vinnere og premiert med diplom og garantert plass på KUBIC.

Bærbar risplantemaskin
En av vinnerideene var ideen til 21 år gamle Prajan Shrestha og vennene hans. De er maskiningeniørstudenter og har utviklet en bærbar risplantemaskin som vil kunne effektivisere risplanting. Guttene forteller ivrig om konstruksjonen, fordeler og ulemper og at en tilsvarende maskin finnes i Kina men at den ikke er egnet for de bratte fjellene i Nepal.

ku-idea-hunt-bilde-2_liteNedbrytbare sanitetsbind
Gruppen til 23 år gamle Nistha Amatya fikk også en pris. De har samarbeidet med et forskermiljø i India for å utvikle papirbaserte, nedbrytbare sanitetsbind. Dagens alternativer involverer som oftest plast som det tar flere hundre år å bryte ned og utgjør en stor del av verdens søppel.

Selv om ingen av vinnerne er garantert gjennombrudd har «KUBIC» med sine bedrifter i samarbeid med det akademiske miljøet på universitetet klart å skape seg et navn i Kathmandu og bidratt til at studentene i mindre grad ser migrasjon som eneste mulighet etter endt utdannelse.

ku-idea-hunt-bilde-3_lite