Vil være nær mennesker

ellen_lite

Neste år planlegges en konferanse med tema Mental helse i Nepal, og flere av HimalPartners samarbeidspartnere er med og organiserer og planlegger dette. Da Ellen Wahlström var i Nepal i november, var dette et tema i samtalene med partnerne. Hun fikk være med og se på det arbeidet som gjøres for mental helse gjennom våre forskjellige partnere.

– Jeg ønsker at de skal kjenne forventninger og inspirasjon for denne viktige konferansen og at samarbeidet om denne konferansen også skal øke deres følelse av felleskap og støtte fra hverandre, sier Ellen. Hun er født Bjørnerem og er fra Giske på Sunnmøre, men bor nå i Gøteborg med ektemannen Calle. De skal etter planen reise til Nepal i begynnelsen av året, som HimalPartners utsendinger.

Å skape noe holdbart
– Vi drar til Nepal for å jobbe side om side med nasjonale kolleger for å skape noe som skal være holdbart i Nepal, sa Ellen og Calle Wahlström i et intervju med Tibetaneren tidligere i høst. Det er et land med store behov og vi tror at vi med våre erfaringer kan være med og hjelpe.
Ellen (34) og Carl Anton – Calle (35) Wahlström, bosatt i Gøteborg, er antatt som utsendinger for HimalPartner til Nepal. Ellen, vokst opp på Valderøya, er utdannet ergoterapeut. Calle med oppvekst i Sverige, Thailand og Nepal er geofysiker og geolog.

Å dele sorg og glede
Ellens møte med Nepal var i 2001, da hun som student på Gå ut Senteret, Normisjons bibelskole i Hurdal hadde sin praksis på «Håpets senter», dagsenteret for funksjonshemmede barn i Kathmandu.
– Det ble mitt livs opplevelse på flere måter, sier hun. Jeg elsket å bo der, elsket menneskene, atmosfæren, maten, naturen. Og da tiden kom for å velge utdannelse, valgte jeg et yrke som jeg håpet kunne bli nyttig om jeg en gang skulle få reise tilbake å jobbe i Nepal. Jeg ble ergoterapeut og har jobbet som dette i flere år i Gøteborg.
– For meg er det viktig å være i sammenhenger der jeg får komme nær mennesker, å dele glede og sorg og lære av hverandre. Mitt liv får mening når jeg lever slik jeg tror Jesus vil og får være hans hender og føtter. Det er slik jeg tror at andre mennesker kan lære å kjenne Jesus.