Yakull – god som gull

img_2743

Disse luene er laget av yakull, – kanskje verdens mykeste og varmeste ull. En voksen yak kan en få 150 – 200 gram myk ull i året. Da blir det en kostbar vare, – nesten som gull.

yakullYak har både ull og hår. Ulla vokser ut i forkant av vinteren, rundt halsen og bak på dyret. På grunn av denne varme ulla, kan yak leve opp til 6.000 meter over havet. Den feller ulla på sommeren året etter. Et voksent dyr gir bare en halv kilo, hvorav i snitt 1/3 kan brukes til spinning for disse produktene. Yakulla er myk som kashmirull og mye varmere.

yak-milking-2006Godt for naturen
90 % av verdens yak lever på den tibetanske høysletta. Dette kveget egner seg godt i den sårbare naturen siden de, når de beiter, bare spiser graset og lar røttene stå.

Lurt av oppkjøpere
Inntil nylig ble mye yakull solgt som kashmir i markedet. Noen oppkjøpere har utnyttet de tibetanske nomadene som var avhengig av å få solgt ullproduktene, selv om prisen var dårlig. Kunpen Vocational Training Center (KVTC), som er involvert både i produksjon, kvalitetssikring, markedsføring og salg, er en av HimalPartners partnerorganisasjoner i Kina. Når produktene nå både har bedre kvalitet og blir markedsført som yakull, får nomadene en anstendig inntekt, samtidig som deres levesett og tradisjoner blir verdsatt og akseptert.

Økologisk drift
Kinesiske landbruksmyndigheter ville en periode få nomadene og yaken vekk fra høysletta, men innser nå at dyrenes egenskaper gjør at de er en berikelse for naturen der. Deres beiting gjør ingen skade og deres «gjødsling» er så økologisk som den kan bli.

modreMødre får gode inntektsmuligheter
Fargen på yakluene er naturlig. På kortet som følger med produktene står det: «Våre produkter er fra mødre på den tibetanske høysletta. Vårt mål er å bidra til at de får gode inntektsmuligheter»