Ydmykhet og respekt!

illustrasjon_mangotreet

Et stort og flott mangotre utenfor helseposten i Mahjgawa kaster behagelig skygge. Tilbyr skygge og hvile for mennesker som kommer med helseproblemer av alle slag – akkurat som helsearbeidere og støttepersonell ser etter de som trenger hvile for plager og livskriser.

Av Ingun Møgedal Brustugun

KJÆRE LESER – Namaste! – Ordet kommer av sanskrit og betyr noe sånt som «Jeg bøyer meg for deg».
Jeg har nettopp vært på besøk i Nepal, som psykolog og del av et tverrfaglig team, for å se nærmere på noen av prosjektene HimalPartner støtter innen mental helse. Namaste! Det er denne følelsen jeg kjente mest på. Ydmykhet og respekt!

Hva de får gjort!
Hva enkeltmennesker og lokale organisasjoner får gjort! Engasjementet deres og motet deres, motet til å jobbe frem bedre behandlingstilbud og bedre forutsetninger for sunn mental helse! Et stort og flott mangotre kastet behagelig skygge utenfor helseposten i Mahjgawa, en times kjøretur fra Butwal. Mangotreet bøyer seg ned mot vannet, nesten som et Namaste! Tilbyr skygge og hvile for mennesker som kommer med helseproblemer av alle slag – akkurat som helsearbeidere og støttepersonell ser etter de som trenger hvile for plager og livskriser.

Økt kunnskap gir resultater
Økt kunnskap ser ut til å ha medført at flere med psykiske helseplager blir sett og får tilbud om både medisiner og psykososial støtte. «Etter at vi fikk opplæring, har vi forandret synet på mennesker med psykiske helseplager», sa noen av helsearbeiderne vi møtte. De beskriver tro på at de kan gi hjelp, holdninger om lik verdi, og bevissthet om behovet for hjelp til å gi de som er sårbare en stemme. De forteller hvordan de har opplevd at de kan bidra til mer verdige liv etter oppstart av behandling, og beskriver større mot til å snakke om at slike plager kan ramme oss alle. De gir økt allmennkunnskap og oppfordrer nærpersoner til å sette seg inn i hvordan det er å ha psykiske helseplager.

Handlekraft
Og de viser handlekraft! Trass i begrensa tilgang på fagpersoner ser vi ting fungerer. Der er godt etablerte samarbeidssystemer mellom helsearbeidere på grasrota og støttepersoner fra lokale organisasjoner. Alt de får gjort – uten å tilkalle eksperter! Samtidig har de god kunnskap om når de trenger hjelp, og vet å etablere gode samarbeidsrutiner med eksperter ved behov.

portrett-s_hv-ingun-mogedal-brustugunViljen, håpet, åpenheten om det de fikk til, og det som var vanskelig!

Namaste!

Ingun Møgedal Brustugun
Psykolog og medlem av HimalPartners faggruppe for Mental helse