Young Nepali Voices

HimalPartners nye influencer i Kathmandu skal rette fokus mot unges situasjon i Nepal. I år er hun frontfigur i kampanjen «Sammen som kirke i hele verden» som arrangeres i Agder og Telemark bispedømme. Vi er med og oppfordrer våre menigheter til å samarbeide om å spre bevissthet rundt de unges situasjon i et fattig land som nå opplever store prøvelser grunnet pandemien.

HÅP FOR UNGE I NEPAL

Pandemien har rammet ungdom hardt i hele verden. Vi ser det også her i Norge. Ungdom strever mer med depresjon og selvmordstanker grunnet sosial isolasjon. I Nepal er dette også et problem. Ungdom og unge voksne er ofte en gruppe som blir oversett i bistand og misjon, men nå har vi ikke råd til å overse denne gruppen lenger.

Situasjonen i Nepal er nå blitt så ille at det ikke lenger lønner seg for unge å ta høyere utdanning. Muligheten til arbeid har skrumpet inn betraktelig. Når det gjelder førstegangsansettelser og lærlingplasser er det dette som nedprioriteres i nedleggingstruede bedrifter. Unge voksne blir boende hjemme hos foreldrene altfor lenge grunnet tap av inntekter.

Vi vet at det nytter! Bli med du også.

Ved å støtte utdanning og entreprenørskap, bidrar du til å skape fremtidige arbeidsplasser som på sikt kan gi flere unge et levebrød i hjemlandet sitt.

Saru Prajapati er vår nye influencer. Hun er å finne på både Instagram og Facebook. «Young Nepali Voices» heter hennes konto.

Formålet er å bygge bro mellom norsk og nepalsk ungdom. Ved hjelp av historiefortelling blir vi kjent med ungdom og unge voksne fra Nepal og hvilke utfordringer de har.

Hun er ei kristen jente som har vokst opp i et hindu-dominert land. Hun har også bodd et år i Norge. Da gikk hun på Hald folkehøyskole. Derfor har hun kjennskap både til norsk og nepalsk kultur.

Saru blir vår frontfigur under kampanjen Sammen som kirke i hele verden. Vi oppfordrer menighetene til å la ungdom og unge voksne ta eierskap i kampanjen og utfordre resten av menigheten til spenstige kampanjer.

KONTAKTINFO: Line Konstali,
telefon 48 18 75 33
e-post: line.konstali@himalpartner.no

Her er Saru på Instagram

Her er Saru på Facebook