Amalies brobyggerutfordringer

Hva skjer når vi reiser til et annet land og sammenligner med vårt eget? Amalie har vært i Nepal to ganger. Siden hun er engasjert i mental helse-saken hjemme i Norge, synes hun det er interessant å sammenligne Norge og Nepal. Nå har hun laget to brobyggerutfordringer til deg, slik at også du kan bidra til bedre mental helse i begge land.

Brobyggerutfordring – mental helse i Norge og Nepal

Musikalske brobyggere i HimalPartner har likeverd i fokus. Deltagerne lærer om andre, men også om seg selv. Musikk, kulturutveksling og mental helse står i fokus. Det samme gjelder trosopplæringen «Verden i en salmebok».

Brobyggerne får en brobyggerutfordring, og bes reflektere over følgende:

  1. Hva kan jeg gjøre for mental helse i Norge? Dette dreier seg i hovedsak om å spre kunnskap og bevissthet.
  2. Hva kan jeg gjøre for å støtte eller oppfordre andre til å støtte HimalPartners arbeid for mental helse i Nepal?