Er du en musikalsk brobygger?

Bli med og gjør en forskjell – i Norge og Nepal. Årlig arrangerer vi reiser til Nepal og Norge (Ål i Hallingdal og områder i Nord Norge). Formålet med arbeidet er å la musikken bygge bro mellom kulturer i Nepal og spre arbeidet videre til menigheter i Norge. Vårt pedagogiske innhold finner du blant annet i VERDEN I EN SALMEBOK.

Som brobygger kan du være med på følgende:

1) Bidra til kulturutveksling i Nepal gjennom musikk og annet menighetsarbeid. Der får du muligheten til å delta på musikkvideo eller opptre for noen tilknyttet HimalPartners prosjekter. Reisen arrangeres i uke 40 eller 41 årlig, og den varer i 10 dager.

2) Bli med til Ål i Hallingdal en helg i august. Da går vi i fotsporene til pioner Ingeborg Skjervheim, og vi utforsker også et gammelt trøorgel i Nystølkyrkja. På søndagen bidrar vi til gudstjeneste.

3) Bli med på rundreise i nord: Tromsø-Bardu-Setermoen-Narvik og Harstad. 

Formålet med Norgesreisene er å bli bedre kjent med HimalPartners arbeid, samtidig som man bidrar til å besøke menigheter og spre informasjon. Dette vil igjen inspirere folk og menigheter til å støtte HimalPartners arbeid.

4) Du kan bidra i forbindelse med «Jul i Kathmandu» – HimalPartners årlige digitale julesamling.

På begge Norges-reisene vil medlemmer i Musikalske brobyggere få rabatterte priser. Det koster bare 50 kr. i året å være medlem.

Ta kontakt med kommunikasjonsleder Line Konstali hvis du mener du kan bidra med noe. E-post: line.konstali@himalpartner.no

Se våre filmer:

Nepal

Norge

Produksjoner fra 2022: