En bedre skolehverdag - Nepal

Nasjonal partner: Education Horison Nepal (EHN) og Early Childhood Education Centre (ECEC)

Prosjektansvarlig: K. Rai Bimal (EHN) og Pitamber Neupane (ECEC)

Hva: Forskolelærere får opplæring til å se og leke med de minste barna. En slik pedagogisk tilnærming, er tilpasset barnets utviklingsnivå og inkluderer læring gjennom lek, sang og nærhet til ungene.

Hvorfor: I Nepal sendes oftest barna på skole når de er 3 år gamle. Undervisningen er preget av repetering og disiplinering, i stedet for å kunne lære å reflektere og utvikle kreative problemløsningsevner.

Resultat: Flere og flere skoler og barn får tilpasset aktiviteter som gjør at førskolebarn utvikler hele seg.

Gjennom å styrke læreres og førskolelæreres kompetanse gir Early Childhood Education Center (ECEC) og Educational Horizon Nepal (EHN) barn bedre læringsmiljø og utsikter til en fremtid basert på en god utdannelse. (Foto: Mariann Aspenes Tepu)

En god utdannelse er en vei ut av fattigdom Nepal er ett av verdens fattigste land. 40 % av befolkningen er under 16 år. God utdannelse er en forutsetning for utvikling og en vei ut av fattigdom. 90 % av barna i Nepal begynner på skolen, men halvparten av de som starter i første klasse går om igjen eller slutter. Bare 63 % av de som går opp til grunnskoleeksamen består og får mulighet til videre utdannelse. Årsaken er at kvaliteten på undervisningen ikke er god nok. Mange lærere og førskolelærere i Nepal har ikke høyere utdanning. De gjør som de selv lærte på skolen, bruker pugging og disiplin med trusler og straff.

Samtidig starter barn ofte med skoleforberedende undervisning fra treårsalderen. I de tidlige barneårene legges grunnlaget for utvikling av tankemønster og verdigrunnlag, samt sosiale, psykiske og emosjonelle ferdigheter som er grunnleggende for livet. 14 % av barna i Nepal i skolealder sliter med emosjonelle og atferdsmessige problemer. Det er viktig at barn får lære at de er verdifulle i seg selv, uavhengig av kaste, kjønn eller prestasjon, også for å kunne gi kjærlighet videre.

En bedre skolehverdag_Mariann Aspenes Tepu_nettsiden
Barn som endringsagenter

Gjennom egen refleksjon og forståelse av konteksten barna lever i, lærer de at de kan være positive endringsagenter i sitt eget samfunn. I sitt samarbeid med lokale myndigheter, barnehager og foreldre driver EHN opplæring av instruktører og planlegger et opplegg for å motivere og lære opp foreldre. I Dhading distrikt, et område som strekker seg fra lavlandet opp i fjellene i Himalaya, har myndighetene over 500 sentre for førskolebarn. EHN arbeider med lærere som bor i noen av de mest avsidesliggende landsbyene.

Både i landsbyene og sentralt utruster ECEC lærere og førskolelærere. De arbeider for å fremme en pedagogisk tilnærming tilpasset barnets utviklingsnivå og å styrke lærernes faglige kompetanse. I dag driver de en ettårig formell utdannelse av førskolelærere. Den er i dag svært ettertraktet og ECEC har ønsket å sete opp en ekstra klasse for å møte etterspørselen fra studentene.