Foreldreveiledning (ICDP) - Nepal

Nasjonal partner: Early Childhood Education Centre (ECEC)

Prosjektansvarlig: Rishoani Pradhanang. Doji Pradan.

Hva: Foreldre/omsorgsgivere/lærere i Nepal tilbys omsorgsgiverprogrammet ICDP (International Child Development Programme) der fokus er på å bedre kommunikasjonen mellom omsorgsgivere og deres barn. Hvorfor: Foreldre og nære omsorgsgivere er de viktigste personene i oppveksten til et barn. Likevel mangler man kunnskap og kulturen støtter ikke alltid oppom det som er best for barnas tidligste utvikling.

Resultat: Foreldre forteller historier om hvordan ungene deres i løpet av få uker forandrer seg fordi de vokse behandler dem med forståelse og respekt.

HimalPartner samarbeider med Early Childhood Education Centre (ECEC) om foreldreveiledningsprogrammet International Child Development Programme (ICDP) for å bedre relasjon mellom barn og deres omsorgsgivere. (Illustrasjonsfoto: Mariann Aspenes Tepu)

"Å investere i barna er den viktigste samfunnsøkonomiske investeringen et land kan gjøre" har James Heckman sagt, tidligere Nobels prisvinner i økonomi. I Nepal har mange foreldre og personer med omsorgsansvar for barn for lite kunnskap om barnas tidligste utvikling, da grunnlaget for sosiale, fysiske og psykiske egenskaper dannes.

Foreldreveiledning_Mariann Aspenes Tepu_nettsiden
Internasjonalt barneutviklingsprogram (ICDP)

Et barn er ikke «et ubeskrevet blad» eller en tom beholder man kan fylle med kunnskap. De er individer som har behov for å bli sett og verdsatt for den de er. Omsorgspersonenes ansvar er særlig å trygge barna. Trygge barn lærer best. «International Child Development Program» fokuserer på å bedre relasjonen mellom barn og omsorgsgivere med fokus på psykososial velvære. Dette gjøres både gjennom praktisk arbeid og teoretiske kurs. Aller viktigst er nok selvrefleksjonsdelen hos kursdeltakerne for å kunne forstå læringen.

Kulturelt tilpasset

Programmet, som også brukes i Norge, er brukt i utviklingsarbeid mange steder i verden, tilpasset den lokal kontekst. Barn i risikosonen er også viktig å satse på hvis man skal kunne redusere framtidig fattigdom, dårlig helse, kriminalitet og øke tallet på barn som fullfører skolegangen. ICDP er blitt introdusert i Nepal gjennom HimalPartners partner, Early Childhood Education Centre (ECEC). De første nasjonale gruppelederne har fått sin opplæring. Nå skal nasjonale kurses for å sikre bærekraften og ta over opplæringen og bedre barns oppvekstvilkår i Nepal.
Ved utgangen av 2016 hadde rundt 250 foreldre og omsorgspersoner fått opplæring, minimum 500 barn er berørt. Seks grupper med til sammen 86 fasilitatorer har blitt sertifisert.