Fred og forsoning - Nepal

Nasjonal partner: United Mission to Nepal (UMN)

Prosjektansvarlig: Sagar Gaudel og Bal Kumari Raj Gurung

Hva: Familier og samfunn får assistanse til å identifisere og utvikle praktisk verktøy for håntering av konflikter som preger deres kontekst.

Hvorfor: Familievold og voldsepisoder er utbredt i Nepal - særlig i etterkant av borgerkrigen. Det jobbes for å forebygge at det bryter ut nye konflikter og motsetninger mellom grupper.

Resultat: Voldsnivået er blitt synlig redusert mange steder; både mellom religiøse grupper, kastegrupper eller mellom for eksempel enker i et lokalsamfunn.

Nepal er et sårbart samfunn. Etter ti år med borgerkrig, tok det ni nye år før en grunnlov kom på plass høsten 2015. Det snakkes blant politikere, samfunnsledere og i Kirken om å bygge «det nye Nepal», men det er en kronglete vei. United Mission to Nepal (UMN) gir opplæring og hjelp til konflikthåndtering, forsoning og forandring. UMN og kristne grupper har spilt en sentral rolle i å stabilisere lokalsamfunn de siste årene.

Misnøyen med den nye grunnloven har ført til ny uro og politisk krise. Folk frykter nye konflikter og motsetninger mellom etniske grupper og kaster. Voldsepisoder og familievold er utbredt.

Fred og forsoning_Mariann Aspenes Tepu_nettsiden
Individuell og kollektiv helbredelse

Mange bærer fortsatt på innvendige sår etter krigen. Nøden etter jordskjelvkatastrofen førte til økt selvmordsrate og mer familievold. For at Nepal i fremtiden skal kunne være et fredelig land, må det arbeides både forebyggende og behandlende helt ned på grasrotnivå. Det er viktig å se hele mennesket og å tilby tjenester som både dekker primærbehovene og ivaretar deres mentale helse.
Gjennom dialog og samhandling kan folk bli ført nærmere både en individuell og en kollektiv helbredelse. Nettverk på tvers av religiøse og etniske grenser skaper positive relasjoner og felles innsats bringer splittede fellesskap sammen igjen. Opplæring av lokale meklere i freds- og forsoningsarbeid fører de forskjellige grupperingene sammen og gir ny bevissthet om styrken i den konstruktive samtalen og i å arbeide sammen for en felles sak.

Lokalkunnskap

Fruktbare prosesser er avhengig av sensitivitet og forståelse av sammenhengen og kulturen man arbeider i. Derfor støtter HimalPartner prosjektet fred- og forsoningsarbeid gjennom United Mission to Nepal (UMN), som har erfaring siden 1954 med å skape gode resultater på grasrotnivå, så vel som å arbeide med lokalpolitikere og på nasjonalt plan.