Ingen helse uten mental helse - Nepal

Sammen med United Mission to Nepal (UMN) bidrar HimalPartner til å fremme mental helse i Nepals primærhelsetjeneste.(Illustrasjonsfoto: Mariann Aspenes Tepu)

Hvordan kan noen søke hjelp når de ikke vet hva som feiler dem? Slik er virkeligheten for mange med mentale lidelser i Nepal. I tillegg er tilbudet svært mangelfullt, og mange har ikke noe å betale med. Det er anslått at 20 % av Nepals befolkning på rundt 30 millioner mennesker har en form for psykisk lidelse. I tillegg til det som er normalt av mentale lidelser i en vanlig populasjon, virker lokale forhold som sosial diskriminering, urettferdighet, fattigdom og posttraumatisk stress etter ti års borgerkrig inn. 2015 med jordskjelv, politisk ustabilitet og mye lidelse forsterker dette. Spesielt er kvinner i fruktbar alder hardt rammet; 16 % av alle dødsfall i denne gruppen skyldes selvmord.

Ingen helse uten_Mariann Aspenes Tepu_nettsiden
Kunnskap gir muligheter

United Mission to Nepal (UMN) driver utstrakt opplæring for at folk skal lære mer om symptomer på mentale lidelser. I et samfunn der mental helse i stor grad er forbundet med overtro og skam, er det viktig med opplysning og opinionsdanning for å bekjempe stigmatisering og diskriminering. Dermed kan de som lider og deres pårørende våge å stå fram og søke hjelp. Det er vanlig å gjemme bort mennesker med mentale lidelser. Man låser dem ofte inne, - for egen og andres sikkerhet.
UMN har en unik posisjon gjennom 60-års erfaring i Nepal. De har et utstrakt nett av relasjoner og kontakter som de benytter i informasjonsarbeidet, - blant kvinnegrupper, tradisjonelle helbredere og landsbyledere.

Styrker primærhelsetjenesten

Om lag 80 % av befolkningen bor utenfor de store byene og dermed uten tilgang til tilfredsstillende helsefasiliteter som faglig personale og medisin. Den dårlige kvaliteten på tilbudet resulterer i at få benytter seg av den tjenesten som eksisterer. UMN vil øke kompetansen og kapasiteten til den allerede eksisterende primærhelsetjenesten i stedet for å etablere parallelle tilbud innen mental helse.