Sjelesorg i kirkene - Nepal

Nasjonal partner: Bethesda ressurssenter for sjelesorg

Prosjektansvarlig: Ramu Rayamajhi

Hva: Bethesda tilbyr opplæring i sjelesorg til pastorer, diakoner, ledere og ungdomsledere rundt i hele Nepal.

Hvorfor: Rask kirkevekst stiller lederskapet overfor store utfordringer i forhold til sjelesorg, trosopplæring og menighetsliv. Bethesdas nasjonale ansatte tilbyr kurs med refleksjon rundt krevende og viktige tema i praktisk teologisk og diakoni.

Resultater: Bethesa får forespørsel fra kirkenettverk rundt i hele Nepal - fra by til landsby flere dagsmarsjer fra hovedvei.

HimalPartner er med og tilbyr kompetansebygging for de som står i lederposisjoner for kirken og det sivile samfunn gjennom ressurssenteret for sjelesorg Bethesda.

Rask kirkevekst i Nepal stiller lederskapet overfor store utfordringer i forhold til sjelesorg og trosopplæring. Kirken i Nepal fortsetter sin raske vekst, bl.a. som resultat av målrettet evangelisering og kirkeplanting. Vi er med og tar vare på dem som stiller opp og tar ansvar i kirkene.

Gjennom sjelesorgprogrammet blir kirkeledere utrustet med kunnskap og kompetanse til å kunne håndtere oppgavene som de er pålagt. Det er viktig med bakgrunnskunnskap om kultur og kontekstualisering av Bibelens budskap inn i eget liv. Aktuell tematikk er tilgivelse, syndsbekjennelse og krisehåndtering, men også hvordan gi sjelesorg til pårørende og menigheter eter selvmord. (Foto: Mirjam Bergh)

Sjelesorg i kirkene_Mirjam Bergh_nettsiden
Bethesda - et viktig ressurssenter

For å imøtekomme et voksende behov for økt kompetanse innen sjelesorg og krisehåndtering, støtter HimalPartner Bethesda ressurssenter for sjelesorg. Senteret ble etablert i 2010 etter initiativ fra lokale pastorer og utsending Mirjam Bergh. Det eies av nasjonale kirker. Bethesda har siden da tilbudt grunnleggende opplæring i sjelesorg rundt i hele Nepal fra øst til vest. Målgruppen er kirkeledere (pastorer, diakoner, kvinnelige ledere og ungdomsledere). Gode ord om kursene har spredt seg og etterspørselen kommer nå fra ulike kanter av Nepal. I krisene som har rammet Nepal spesielt det siste året har Bethesda og staben spilt en vesentlig rolle i traumebehandling og i å hjelpe folk til å ta vare på seg selv og andre.

I 2016 ble et eget retreatsenter i Tansen startet. Bethesda har vært involvert i å utdanne en kristen psykiater tilknyttet Tansen sykehus, dit pastorer og ledere kan sende personer som trenger mer faglig oppfølging.