Retten til et verdig liv - Nepal

Nasjonal partner: Koshish

Prosjektansvarlig: Sharmila Parajuli. Matrika Devkolta.

Hva: Koshish jobber for at myndighetene skal sikre behandling og rettighetene for mennesker med psykiske helseproblemer og deres pårørende. De jobber med lovverk, nasjonale planer og budsjetter, i tillegg til å jobbe for økt åpenhet om mental helse.

Hvorfor: Som i de fleste utviklingsland har ikke Nepal hatt et pyskisk helse vern for mennesker med psykisk problemer. De blir i stedet ofte diskriminert og stigmatiskert.

Resultat: Gjennom påvirkning i samarbeid med andre organisasjoner, har nepalske myndigheter nå både lover, planer og budsjettmidler

Mental helse forbindes i Nepal ofte med fordommer og overtro. HimalPartners partnerorganisasjon Koshish spilte en avgjørende rolle da en bortgjemt lov for mental helse kom fram på myndighetenes bord i 2010. Senere har Koshish stått sentralt i kampen for rettighetene til mennesker med mentale lidelser.

Til tross for at elementære menneskerettigheter som frihet, tilgang på velferdsgoder og en menneskeverdig tilværelse er sikret alle nepalske borgere, opplever psykisk syke stigmatisering, diskriminering og sosial utestenging.

Retten til et verdig liv_alt 1 Jim Lindquist_nettsiden
Selvhjelp

Koshish’s oppdrag er å forene de som lever med følgene av mentale lidelser på egen kropp eller som pårørende og utruste dem i kampen for deres rettigheter. Særskilte sårbare grupper er kvinner og barn, eldre og funksjonshemmede. Koshish arbeider blant annet med rehabilitering av mentalt syke som bor på gaten gir dem et sted å bo, legehjelp, behandling og gjenforener dem med sine familier, hvis det er mulig. De demonstrerer dermed for myndighetene at psykiske syke har muligheter. De bekjemper fordommer gjennom media og i lokalsamfunnet og sørger for at Nepal har fått fokus på rettighetene og mulighetene til mennesker med mentale lidelser.Koshish og daglig leder Matrika Devkota har blitt tildelt en rekke priser for sin kamp mot stigmatisering av psykisk syke.