Tibetregionen i Kina har fra starten av vært HimalPartners hjertesak. Menneskene som er bosatt i regionen, lever under ekstreme forhold, både når det kommer til naturen de omgås og fattigdommen de må tåle.

Våre prosjekter retter seg mot å ivareta menneskelige behov i et område som er sterkt truet av klimaendringer og miljøskade.

 

MILJØ

I generasjoner har folk livnært seg i Tibetregionen, som i mange tilfeller kalles "Verdens tak." Flere av Asias store elver har utspring fra platået og danner livsgrunnlaget for 46% av verdens befolkning. Det biologiske mangfoldet er stort, men trues nå av klimaendringer og utarming av naturen.

Vi vil derfor bidra til å bevare området for fremtidige generasjoner. Derfor satser vi på prosjekter som bidrar til å bevare biomangfoldet i regionen. Vårt entreprenørstøtteprogram har også bærekraftig utvikling og miljø i fokus.

DE GLEMTE BARNA

Det er vanskelig å vokse opp i de tibatanske områdene i Kina. Helt siden opprøret i 1959 har hundretusener flyktet over grensen til Nepal og India. De som blir igjen i landet får ikke mange muligheter, grunnet mangel på skolegang og begrenset tilgang til ressurser og offentlige tiltak. For mange er fremtidsutsiktene et liv i fattigdom.

Sammen med vår partner Christian Action (CA) jobber vi for at tibetanske barn og ungdom skal få bedre fremtidsutsikter ved yrkesopplæring og arbeidsformidling.

 

shutterstock_26345981_tibetanske_barn_i_annapurna_nepal

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

*Jeremia 29:11*

BLI FØLGESVENN I DAG!


TIBETANERNE TRENGER DEG. DU KAN REDDE LIV.