Kina er et av verdens største land. Med en befolkning på over 1,3 milliarder innbyggere utgjør landet ca. 20 % av verdens befolkning, og er allerede ett av verdens mektigste land. Landet har vært eneveldig styrt av det kommunistiske partiet siden 1949.

 

Den tibetanske høysletta - verdens tak

Tibetan Autonomous Region (TAR) er en provins i Kina, med Lhasa som hovedstad, og utgjør nesten 13 % av Kinas totale areal, og har 2,9 millioner innbyggere. Tibetanerne utgjør ca. 90 %. Andelen han-kinesere er stadig økende.
Tibetanerne kan grupperes etter tre forskjellige språklige dialekter. Naboprovinsen Qinghai er Kinas største i utstrekning, men er den provinsen med lavest befolkningstetthet, 5,6 millioner innbyggere. Provinshovedstaden heter Xining.

 

Tibetanerne

De fleste av Kinas 6,2 millioner tibetanere bor på den tibetanske høysletta som er ca. 6-7 ganger så stor som hele Norge. Området har vært styrt av Kina siden 1950-tallet, og der er fremdeles sterke etniske spenninger. Mange yngre ser ikke lenger en fremtid i det tradisjonelle livet som nomade eller bonde. Det er store behov innenfor yrkesutdanning og næringsutvikling blant tibetanere.

Tibet Map

Kart hentet fra Google.com

Satsningsområder

Tibet Bilde 2

Nepal

Næringsutvikling

På den tibetanske høysletta har det skjedd store endringer de siste årene. Tibetanernes livsstil og næringsgrunnlag utfordres. Vi står sammen med det tibetanske folk i omstillingsprosessene.

Det innebærer at nomadene, som tradisjonelt har levd av kvegdrift (hovedsakelig jak), har måttet tilpasse seg en ny tid. Samtidig er området, som gir drikkevann og næringsgrunnlag for milliarder av mennesker, under et stort miljømessig press.

Kinesiske myndigheter har bestemt at det skal drives med økoturisme i området. Våre partnere arbeider med yrkesopplæring, økoturisme og småindustri. Det å verne naturmangfoldet er en viktig faktor i all aktivitet.

Tibet

Nepal

Mental helse og kvalitetsutdanning

En psykisk lidelse eller et mentalt helseproblem er til stede når utfordringene med tanker, følelser og atferd går ut over sosiale relasjoner og arbeid eller skolegang.

Når det gjelder et organisert arbeid med mental helse i tibetanske områder i Kina, er vi helt i starten. En av våre utsendinger gjorde høsten 2015 en undersøkelse som vil ligge til grunn for en satsing på mental helse i Tibet/Kina.Vi har kontakter som er involvert i et foreldreutviklingsprogram i Kina etter ICDP-modellen, International Children Development Programme.