Skip to content

Tibetplatået blir i mange sammenhenger kalt "Verdens tak." I generasjoner har folk livnært seg i området. 

Tibetplatået, også kjent som Qinghai-Tibet (Xizang) platået, ligger i Sentral-Asia og dekker mesteparten av den autonome regionen Tibet og Qinghaiprovinsen i Kina, og Ladakh i Kashmir i India.

Platået dekker et område på 1000 × 2500 kilometer og har en gjennomsnittlig høyde på over 4500 meter. Det er størst i verden.

Flere av Asias store elver har alle sitt utspring fra platået som former livsgrunnlaget for 46 % av Verdens befolkning. Det biologiske mangfoldet er stort, men trues nå av klimaendringer og utarming av naturen.

HimalPartner vil derfor bidra til å bevare området for fremtidige generasjoner.

 

Tibet Map

Kart hentet fra Google.com

Satsningsområder

Kvinner

Kina

Øko-turisme og sosialt entreprenørskap

HimalPartner har i flere år arbeidet blant tibetanere i provinsene Tibet og Qinghai.

Tradisjonelt sett er tibetanerne nomader og bønder, men nå flytter en økende andel til byer og tettsteder. Dette medfører store endringer i levesett og sosial tilhørighet.

Tibetanerne møter mange utfordringer, men også mange muligheter.

HimalPartner har i flere år støttet en lokal organisasjon, Kunpen Vocational Training (KVTC), som tilbyr kurs og opplæring med hovedfokus på øko-turisme. Vi har også samarbeidet med miljøvernorganisasjonen Plateau Perspectives. Veien går videre gjennom å støtte opp om nye entreprenører og endringsagenter. Målet er å få til økonomisk vekst og velferd for tibetanerne, uten at dette skader naturen på Tibetplatået.

Tibet

Kina

Mental helse og utdanning

Et barn er ikke «et ubeskrevet blad» eller en tom beholder man kan fylle med kunnskap. De er individer som har behov for å bli sett og verdsatt for den de er. Omsorgspersonenes ansvar er særlig å trygge barna.

«International Child Development Program» (ICDP) fokuserer på å bedre relasjonen mellom barn og omsorgsgivere. Dette gjøres både gjennom praktisk arbeid og teoretiske kurs. Aller viktigst er selvrefleksjon hos kursdeltakerne. I flere år har vi bidratt til å innføre ICDP-kurs i Nepal.

Nå står Tibet for døren!

Historier fra felten

tsultrim

Kina

Fra NGO til business: En suksesshistorie fra Tibet.

En sosial entreprenør leverer resultater som bidrar til både sosial og økonomisk vekst. Tsultrim er en av dem.