8849: Gå for Nepal

De færreste kan gå 8849 høydemeter til Mount Everest. De fleste kan likevel samle inn krone på krone per høydemeter. Til våren samler vi inn penger til mødrehelse og hygienetiltak i Rukum. Bli med på ferden du også. Her får du litt informasjon. Bli med! Kampanjen starter når påskeferien er over. Den varer helt til…

Les mer

Tanker fra en pedagog

Som mor og pedagog har jeg innimellom kjent på alle de forventninger det stilles til foreldre i dag. Det at det er en «jungel» der ute av råd og tips til godt foreldreskap, gjør det ikke lettere. Hva skal man velge av alt dette? Det finnes ulike veiledningsprogrammer som foreldre kan gå på for å…

Les mer

Du kan gjøre en forskjell!

Ønsker du å styrke din kompetanse i møte med foreldre – og barnrelasjonen? Bli med på ICDP-samling i Trondheim 7. og 8. mars. Ta dette med deg videre til din lokale menighet. Vil du gjøre en forskjell for ditt lokalmiljø samtidig som du bidrar til å rette fokuset mot verdens fattige? Gå ikke glipp av denne…

Les mer

En trygg oppvekst – ICDP-samling i Trondheim

Et seminar for deg som vil lære mer om barnas psykiske helse og de voksnes bidrag i denne sammenheng. Her får du en kort innføring i verktøyet ICDP (foreldreveiledning) og hvordan dette kan styrke omsorgsgivere i deres rolle. Ved å vise til eksempler både fra Norge og Nepal, vil vi også trekke det globale perspektivet…

Les mer

På lag med foreldrene

Barna i Rukum har fått det bedre på skolen. Det er takket være et prosjekt som går ut på å styrke samarbeidet mellom hjem og skole. Vi vil styrke barna i deres naturlige lokalmiljø og hente fram de positive kreftene som finnes der de er. Da må vi spille på lag med foreldrene. Følg oss…

Les mer

Støtt voldsutsatte kvinner

På verdensbasis har 1 av 3 kvinner blitt utsatt for vold en eller flere ganger i livet. Våre partnere i Nepal jobber utrettelig for å redusere omfanget. Nå trenger vi også din hjelp. Én av tre kvinner utsettes for fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet. I dag tilsvarer det om lag 2,5 milliarder kvinner.  Volden…

Les mer

Den globale voldsorgien

Én av tre kvinner utsettes for fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet. I dag tilsvarer det om lag 2,5 milliarder kvinner. Kjønnsbasert vold har et globalt omfang som det nesten er umulig å ta inn over seg, og er sannsynligvis det største voldsproblemet vi har i verden. Tekst: Tor Kristian Birkeland, Generalsekretær i…

Les mer

Hvem trenger rommet i herberget i dag?

Hvordan ville historien om det lille barnet i krybben blitt fortalt av Maria selv? Hva ville Gud vise oss da han valgte en ung jente til å bære barnet fram? Av og til savner jeg et Marias evangelium. Mor til himmelens kongesønn sto i en vanskelig situasjon da hun skulle bære barnet frem. I tillegg…

Les mer